Podziękowanie

Szanowny Panie Wójcie,
Szanowna Rado Gminy Tymbark,

Serdecznie Państwu dziękuję za doprowadzenie do sfinalizowania modernizacji drogi gminnej pn. „Działy” w Zamieściu – Przylaskach.  To wielki dzień, oczekiwany tutaj od 11 lat!

Państwa sukces, a moja radość tym większe, iż realizacji tego przedsięwzięcia dokonaliście Państwo już po pierwszym roku Waszej kadencji!

Gratuluję i jeszcze raz dziękuję

Teresa Grotowska

 

Działy3

zdjęcia ze strony internetowej Urzędu Gminy Tymbark

Działy4

 

DSM na Śnieżnicy – Ferie 2016

W dniach 19 i 20 stycznia grupa dziewcząt należąca do DSM w Tymbarku przebywała w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy. Wspaniała, zimowa aura pozwoliła dzieciakom na ciekawe i miłe spędzenie wolnego czasu. Zabawy na śniegu, spacer pod wyciąg narciarski, wieczorne zabawy na świetlicy oraz wspólna modlitwa, to tylko niektóre z atrakcji wspólnego pobytu na Śnieżnicy. Wycieczkę zorganizowała s. Agnieszka, a w opiece nad dziewczynkami pomagały Panie: A. Puchała, A. Moskal i B. Szarłowicz.

Beata Szarłowicz

Zdjęcia: Anna Puchała

Tymbark wsią czy miastem?

Takie pytanie przychodzi na myśl czytając poniższy materiał prasowy z 1912 roku. Redaktor przedstawia wydarzenie poświęcenia pamiątkowego grunwaldzkiego krzyża w Tymbarku ( który został postawiony nieopodal cmentarza), używając słów “…w naszej wsi…”. Tymbark utracił prawa miejskie w 1934 roku, czyli formalnie w 1912 roku był miastem.  Czy do notki wkradł się  błąd czy dla mieszkańców Tymbark był już wówczas wsią? Druga ewentualność jest   prawdopodobna biorąc pod uwagę, że wówczas tymbarczanie pracowali głównie na roli, rzemiosła było niewiele.

GT11

materiał wyszukany przez Pana Janusza Guzika w zbiorach Jagiellońskiej Bibiloteki Cyfrowej

Okręg limanowski promuje Światowe Dni Młodzieży

Za stroną internetową KSM Tymbark pokazujemy nowy film promujący Światowe Dni Młodzieży przygotowany przez okręg limanowski, do którego należy również tymbarska parafia. Klip ten bierze też udział w konkursie na najlepszy filmik promocyjny w naszej diecezji.

Młodzież prosi o głos na wydarzeniu:  Nasz mały SYNAJ! – głosowanie!

 Film autorstwa okręgu limanowskiego 

IWS

Zaproszenie dla uczniów do wzięcia udziału w konkursie “Żołnierze Wyklęci-Zapomniani Bohaterowie”

…Nie dajmy zginąć poległym.
Zbigniew Herbert

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„ Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”

I.Organizator:  Wójt Gminy Tymbark

II. Współorganizator: JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paulone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku

 III. Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Tymbark oraz członkowie organizacji  proobronnej Strzelec w Tymbarku. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie indywidualnie.

IV. Cele konkursu:

– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963,

– kultywowanie wartości ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej,

– zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł, wyszukanie lokalnych bohaterów.

V. Organizacja Konkursu:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy na temat Żołnierzy Wyklętych. Może być postać wybranego lokalnego dowódcy, żołnierza, oddziału, formacji. Praca może dotyczyć wybranego wydarzenia – bitwy, procesu, stracenia itp. na terenie gminy lub powiatu limanowskiego. Wymagana jest pisemna forma pracy. Wielkość pracy – minimum 2 strony format A 4 / czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza /. Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestaw fotografii, prezentacjami multimedialnymi itp. Konkurs trwa od 05 stycznia 2016r do 10 luty 2016r.

Prace powinny być nadesłane do dnia 15 luty 2016r do Urzędu Gminy w Tymbarku /p.nr.11 Robert Nowak /.

Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły lub organizacji, którą ta osoba reprezentuje. Wszystkie nadesłane prace na konkurs wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Dla 5 osób w każdej grupie wiekowej, którzy wykonają najciekawsze prace  przewidziano nagrody książkowe i dyplomy, których fundatorami są: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,  Ministerstwo Obrony Narodowej i UG Tymbark.

Robert Nowak