Rotmistrz Witold Pilecki – Żołnierze Niezłomni

Pierwszy marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Jednym z bohaterów, którego postać przypominana jest w tym dniu, oraz obecnie na szczęście też przy innych okolicznościach (np. wybudowania i otwarcia Instytutu im.Pileckiego w Berlinie w 2019 roku, czy obecnie Archiwum tegoż Instytutu) jest rotmistrz Witold Pilecki. 

Mieszkańcy Tymbarku mieli możliwość poznania historii życia rotmistrza Witolda Pileckiego 29 lutego 2016 roku, w Bibliotece Publicznej, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w ramach Gminnych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod honorowym patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.

Jednym z  punktów uroczystości było spotkanie z współtwórcą filmu i książki o Witoldzie Pileckim  Panem Bogdanem Wasztylem ze Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Przybliżył on postać Witolda Pileckiego, ale przede wszystkim jako człowieka, ojca, męża, sąsiada, osoby, która pomagała innym, która uczyła rolnictwa, organizowała spółdzielnię, aby podnieść poziom życia mieszkańców wsi.   Potem rolę rotmistrza Pileckiego w budowaniu struktur wojskowych w Obozie Zagłady w Auschwitz.

Na zakończenie goście ze Stowarzyszenia Auschwitz Memento wyświetlili film pt. Ucieczka z Piekła. Śladami Witolda Pileckiego. Wybór filmu nie był przypadkowy. W związku z faktem, że na sali była głównie młodzież, twórcy chcieli pokazać jak postać rtm.Witolda Pileckiego ma wpływ na innych młodych, w tym przypadków czterech członków zespołu Forteca, który tworzy i śpiewa utwory patriotyczne, a poza cała czwórka  to …  listonosze

na zdjęciu (RM):  Bogdan Wasztyl przedstawił postać rotmistrza Witolda Pileckiego  (Tymbark, 29.02.2016) 

Więcej informacji można uzyskać na portalu prowadzonym przez IPN: 

Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie

Link: https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/rtm-witold-pilecki/88305,Rotmistrz-Witold-Pilecki.html