Pożegnanie śp.Stanisława Wcisły

W sobotę, 23.04.2022 r., rodzina oraz tymbarska społeczność pożegnała śp.Stanisława Wcisłę. Zmarł w wieku 92 lat.

Był nauczycielem Zespołu Szkół im. KEN,  pasjonatem historii, szczególnie tej związanej z Tymbarkiem, Honorowym Obywatelem Gminy Tymbark.

Dla mnie, dla portalu Tymbark.in-Głos Tymbarku, był źródłem wiedzy, którą przekazał w formie opracowań publikowanych w latach 90-tych ubiegłego wieku (do 2006) w “Głosie Tymbarku” oraz później w broszurach wydawanych przez tymbarski samorząd.  Na portalu przedrukowane były m.in. historia dworu Turskich, historia życia inż.Józefa Marka, historia życia kpt.Tadeusza Paulone. Mam nadzieję, że w przyszłości nadal będę przypominać te starannie zbierane i opracowane przez śp.Stanisława Wcisło informacje z  historii tymbarskiej parafii, życiorysy ludzi, którzy swoim życiem przyczyniali się do rozwoju naszej małej Ojczyzny i wiele innych. 

W ostatniej drodze śp.Stanisława Wcisło towarzyszyły, obok licznej rodziny, rzesze przyjaciół, uczniów , znajomych, poczty sztandarowe z ZS im.Komisji Edukacji Narodowej oraz jednostki z OSP Piekiełko. 

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił ks.proboszcz dr Jan Banach. Eucharystię sprawowali ksiądz kanonik Franciszek Malarz, ks.prałat Edward Nylec, ks.dr Jerzy Smoleń oraz ks.Jacek Kmiecik. O oprawę muzyczną zadbał chór Parafii Tymbark wraz z organistą Piotrem Taczanowskim. 

Wieczne odpoczywanie racz dać Mu Panie!

Irena Wilczek-Sowa 

IWS

zdjęcie z uroczystości nadania Stanisławowi Wcisło tytułu Honorowego Obywatela Tymbarku – Roland Mielnicki