Są jeszcze wolne miejsca na uzyskanie dotacji na wymianę nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym na nowe kotły na ekogroszek lub biomasę

Gmina Tymbark realizuje projekt pn. Wymiana kotłów grzewczych na paliwo stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego zakończenie planowane jest 31 grudnia 2021 r. 

Są jeszcze wolne miejsca na uzyskanie dotacji na wymianę nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym na nowe kotły na ekogroszek lub biomasę.

Chętnych zapraszamy do złożenia deklaracji, która będzie podstawą przesłania zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego celem poddania budynku ocenie energetycznej (mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów za wykonanie audytu). Obowiązkiem mieszkańca będzie udostępnienie budynku, w którym planowana jest wymiana pieca w celu przeprowadzenia audytu przez osobę wyznaczoną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Dofinansowanie wynosi:

– do nowych urządzeń grzewczych – do 8 000,00 zł,

– do modernizacji instalacji co i cuw. – do 1 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od indywidualnego zapotrzebowania na moc cieplną pieca, która zostanie określona w przeprowadzonej ocenie energetycznej.

Dotacja udzielana jest osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do budynku mieszkalnego.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2023 r. będzie zakaz używania pieców pozaklasowy (tzw. kopciuch), natomiast kotły 3 lub 4 klasy trzeba będzie wymienić do końca 2026 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Tymbark pok. nr 16 lub telefonicznie pod nr 18 33 25 141.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie do budowy miasteczka ruchu drogowego dla rowerów

Gmina Tymbark, ze środków programu Województwa Małopolskiego ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa MIRS”,  pozyskała środki na realizację w 2021 roku projektu  pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerów w Tymbarku.

Jak już wspominaliśmy miasteczko ruchu drogowego powstanie na placu przy kortach tenisowych, na którym zostanie wykonania nawierzchnia pod jezdnię i ścieżkę dla ruchu rowerowego. Plac zostanie ogrodzony i wyposażony w znaki drogowe pionowe i poziome  oraz małą architekturę i tablicę informacyjną. Miasteczko rowerowe przeznaczone będzie do bezpiecznego szkolenia dzieci do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze.

Wartość zadania to 414 854  zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 124 660 zł. Pozostała część projektu zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zrealizowane ma zostać do końca 2021 roku.

Informacja/mapa: UG Tymbark