Letni Koncert Kameralny SINFONIETTY w Dobrej

Dzisiaj w pięknym  zabytkowym kościele pod wezwaniem  Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dobrej, odbył się koncert (w ramach Letnich Koncertów Kameralnych) Orkiestry Kameralnej  SINFONIETTA. W skład zespołu wchodzą muzycy z Gminy Dobra, a też z Tymbarku, Limanowej i okolic. Orkiestra wykonuje muzykę klasyczną, współczesną, rozrywkową i sakralną. Dyrygentem i aranżerem Orkiestry jest kompozytor Sebastian Szymański. Bardzo dobry koncert podobał się publiczności, co wyraziła gromkimi brawami i prośbą o bis.

 

zdjęcie: IWS

Historia hodowli krów rasy czerwonej ma w Gminie Tymbark mistrzowską kontynuację!

Podczas sobotniego Spaceru Historycznego uczestniczy mieli okazję poznać historię rodów Romerów i ich rolę w rozwój rolnictwa na górskich terenach, w tym głównie hodowli krów rasy czerwonej.  Praca tych rodzin, poszczególnych ich członków nie została całkowicie zaprzepaszczona (chociaż podczas spaceru w Łososinie Górnej wybrzmiały smutne słowa o braku kontynuacji  w wykorzystywaniu wiedzy zdobytej w zakresie przetwórstwa mleka, produkcji serów, w szwajcarskich gospodarstwach, podczas specjalistycznych kursów w tym zakresie), o czym świadczą laury w zakresie hodowli bydła rasy polskiej czerwonej, jaka ma miejsce na terenie Gminy Tymbark. Tutaj największe sukcesy odnotowuje Czesław Kuc z Podłopienia, który wraz ze swoją małżonką Marią, prowadzi specjalistyczne gospodarstwo rolnicze hodowli krów rasy czerwonej. Rok po roku (w ubiegłym w związku z pandemią konkurs nie był organizowany), krowy ich hodowli zdobywaj najwyższe tytuły.

Dużym sukcesem dla Czesława Kuca, prowadzącego gospodarstwo w Podłopieniu, zakończyła się w 2019 roku  XIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego. Krowa Fide z jego hodowli otrzymała ponownie tytuł Super Czempiona w programie ochrony zasobów genetycznych, co jest wyrazem najwyższej jakości w hodowli bydła. Tym samym został utrzymany tytuł przyznany na ubiegłorocznej wystawie. Nie było to jedyne wyróżnienie otrzymane przez Pana Czesława Kuca. Krowa Witka otrzymała tytuł wiceczempiona, a w kategorii szóstej i wyższej laktacji krowa z hodowli Pana Kuca otrzymała tytuł czempiona. 

Również praca innych hodowców z  Gminy Tymbark została bardzo wysoko oceniona przez członków komisji oceniający sztuki bydła rasy polskiej czerwonej zgłoszonych do konkursu w ośmiu kategoriach.  Krowa z gospodarstwa Pawła Poręby z Zamieścia otrzymała tytuł wiceczempiona , a w kategorii 13 laktacji tytuł czemipna otrzymała  krowa z gospodarstwa Pana Poręby, której hodowcą  jest  Pani Alicja Bokowy . Z nagrodą z wystawy wrócił też hodowca  Mirosław Staniszewski z Zawadki. Krowa z jego gospodarstwa otrzymała tytuł czempiona. 

Podobnie było w 2018, kiedy to otrzymali:

  • Mirosław Staniszewski z Zawadki – tytuł czempiona w kategorii jałowice w wieku 17-20 miesięcy uzyskała jałówka Bajka , 
  • Paweł Poręba z Zamieścia – tytuł czempiona w kategorii Krowy w VI i wyższej laktacji uzyskała krowa Pola. 

Czesław Kuc potwierdził najwyższą jakość hodowanego w swoim gospodarstwie bydła

Rok 2018 – Hodowca Czesław Kuc (obok stoi wnuczka) wraz z nagrodzoną krową

zdjęcia: RM

Spacer Historyczny – część druga tj. “…Romerowie, krowy czerwone”.

 

Po zwiedzeniu kościołów w Jodłowniku uczestnicy sobotniego Spaceru Historycznego udali się na parafialny cmentarz, gdzie znajdują się groby, grobowce rodziny Romerów, Drożdżów i innych rodzin. Następnym punktem były zabudowania gospodarcze rodziny Romerów. Tutaj prowadzący Spacer Karol Wojtas opowiadał o roli, jaką odegrała rodzina Romerów, Marsów, Jan Drożdż i inni, w tym profesorowie z UJ,  w rozwój rolnictwa dostosowanego do warunków górskich, jakie panują na terenie powiatu limanowskiego, w tym w szczególności hodowli krów rasy czerwonej, dzięki czemu był surowiec do produkcji serów w spółdzielni mleczarskiej w Łososinie, Tymbarku. 

IWS

IWS

 

Już jeden z ostatnich przejazdów koleją Nowy Sącz – Chabówka, oczywiście przed jej modernizacją

W związku z planowaną modernizacją istniejącej linii nr 104 na odcinku Chabówka  – Nowy Sącz , w tym roku (w listopadzie) zostanie linia ta zamknięta. Z tego powodu wakacyjne przejazdy kolejowe relacji Nowy Sącz – Chabówka są ostatnimi w tym układzie, stara linia przechodzi powoli, powoli do historii. 

Korzystając jeszcze z tej możliwości udałam się dzisiaj z Tymbarku do Chabówki. Tam był czas na zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Następnie powrót tym samym składem kolejowym do Tymbarku. Pociąg był komplet pasażerów, głównie rodziny z dziećmi, które bynajmniej się nie nudziły. Bardzo miła obsługa pociągu. Można było też kupić okolicznościowe gadżety. Cała podróż odbyła się pomiędzy deszczami, które było wokół. 

Pozdrawiam miłą rodzinkę z Bielska-Białej, która specjalnie przyjechała do Tymbarku, aby tu rozpocząć i zakończyć kolejową podróż.

IWS

IWS