Spacer Historyczny – część druga tj. “…Romerowie, krowy czerwone”.

 

Po zwiedzeniu kościołów w Jodłowniku uczestnicy sobotniego Spaceru Historycznego udali się na parafialny cmentarz, gdzie znajdują się groby, grobowce rodziny Romerów, Drożdżów i innych rodzin. Następnym punktem były zabudowania gospodarcze rodziny Romerów. Tutaj prowadzący Spacer Karol Wojtas opowiadał o roli, jaką odegrała rodzina Romerów, Marsów, Jan Drożdż i inni, w tym profesorowie z UJ,  w rozwój rolnictwa dostosowanego do warunków górskich, jakie panują na terenie powiatu limanowskiego, w tym w szczególności hodowli krów rasy czerwonej, dzięki czemu był surowiec do produkcji serów w spółdzielni mleczarskiej w Łososinie, Tymbarku. 

IWS

IWS