Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Tymbarku informuje, że WNIOSKI NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 2 do 31 sierpnia 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych,
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 29 października 2021 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dokumenty do pobrania:

Informacja: UG Tymbark