Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w tymbarskiej parafii (1969 rok) – część druga

 14 czerwca 1969 r. o godz.18 rozpoczęła się w tymbarskiej parafii uroczystość nawiedzenia obrazu (pustych ram) Matki Bożej Częstochowskiej. Trwała ona dobę. Elementy nawiedzenia: ramy, świeca oraz Ewangeliarz przybyły do Tymbarku z Parafii Góry św.Jana. 15 czerwca, w niedzielę, zostały one przekazane do Parafii Wilkowisko.   

Proboszczem w Parafii Tymbark był ks.Teofil Świątek, wikariuszami: ks. Górka Feliks oraz ks. Franciszek Korta. Proboszczem Parafii Góra św.Jana – ks.Aleksander Zapalski.  Rekolekcje poprzedzające  Nawiedzenie prowadzili księża filipini  Olgierd Kokociński oraz Henryk Ostracha.  Do Tymbarku na uroczystość przybył biskup tarnowski ks. Jerzy Ablewicz. Byli również księża rodacy: m.in. ks.Michał Kapturkiewicz, ks.Stanisław Smaga, były wikariusz (lata 61-63) ks.Wiesław Bodzioch. 

Na uroczystość Nawiedzenia sprawione zostały nowe, dębowe frontowe drzwi do kościoła (wykonał je stolarz Zygmunt Kurczab z Dobrej), komplet szat liturgicznych, maryjnych i nowe gabloty na wota ofiarowane Matce Bożej.  Ołtarz polowy (stół) wykonał Józef Duchnik z Tymbarku. Został on później przekazany do kaplicy w Podłopieniu.

IWS

PS. Bardzo proszę osoby, które mają informacje odnośnie tej uroczystości (i oczywiście innych ) o przesyłanie ich na adres mailowy: wilczeksowa.i@gmail.com, abyśmy mogli wspólnie zapisać historię naszych miejscowości.

ks.proboszcz Teofil Świątek

 

świecę podtrzymuje ks.Aleksander Zapalski

obok biskupa jerzego Ablewicza , po prawej stronie ks.Stanisłąw Smaga, po lewej ks. Michał Kapturkiewicz

 

 

fotografie z archiwów rodzinnych 

 

Będą chodniki przy drodze krajowej w Tymbarku i Podłopieniu

Dzięki staraniom i współpracy Gminy Tymbark z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wkrótce w Gminie Tymbark rozpocznie się inwestycja o wartość około 8 mln zł. polegająca na budowie chodników w Podłopieniu i w Tymbarku.

W bieżącym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przystąpić do realizacji budowy chodników w miejscowości Tymbark i Podłopień o łącznej dł. ok 2 km – deklaruje wójt Paweł Ptaszek. Realizacja tego tak bardzo ważnego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej oraz mieszkańców naszej gminy, którzy sygnalizowali o utrudnieniach na tym odcinku drogi.

Wójt  Gminy Tymbark  w kwietniu 2018 r.  podpisał porozumienie z GDDKiA  w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 na odcinku od stacji paliw do drogi Kowalówka w miejscowości Podłopień oraz w Tymbarku na odcinku od przystanku w kierunku ulicy Kościelnej i Podlas  do drogi Smagówka. Na podstawie porozumienia strony uzgodniły, iż odpowiedzialnym za wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami jest Gmina Tymbark, natomiast kwestia realizacji inwestycji będzie po stronie GDDKiA.

 ,,W  2019 roku  zakończyliśmy opracowanie  dokumentacji projektowej, którą z  początkiem 2020 roku przekazaliśmy do GDDKiA w Krakowie celem jej realizacji” – informuje wójt Paweł Ptaszek.  Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę DK 28 w miejscowości Podłopień i Tymbark, w ramach której zostanie wykonany chodnik, zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami gminnymi oraz uregulowana zostanie kwestia wody opadowej poprzez wykonanie kanału deszczowego pod nawierzchnią chodnika, odprowadzającego wody opadowe do najbliższego cieku wodnego.  

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark