“MATKA” (7) – ks.Władysław Pachowicz , O uzdrowieniu dzięki wstawiennictwu Matko Bożej Pocieszenia na Pasierbcu

W sobotę rozpoczynają się uroczystości odpustowe w Sanktuarium w Pasierbcu. Przeczytajmy o uzdrowieniu ,dzięki wstawiennictwu Matko Bożej Pocieszenia, jakiego w dzieciństwie doznał ks.Władysław Pachowicz.

 

14. Uzdrowienie w dzieciństwie

 Jako małe dziecko w czasie pierwszej wojny światowej zachorowałem ciężko. Gdy nie pomogły lekarstwa przepisane przez lekarza, moja Mama zwróciła się z ufnością do Matki Bożej. Znany był w naszej okolicy cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia, znajdujący się w małej kaplicy na Pasierbcu. Mama uprosiła ks. Stanisława Płończyńskiego, rezydenta w Tymbarku, by w czasie odpustu poszedł na Pasierbiec i tam przed cudownym obrazem Matki Bożej odprawił Mszę św. w mojej intencji. Na tę Mszę św. poszła z domu moja ciotka Katarzyna a Mama została przy mnie, beznadziejnie chorym. Gdy po Mszy św. ciocia wracała do domu, z lękiem przekraczała próg, jak sama potem mówiła niepewna czy zastanie mnie jeszcze przy życiu.
Tymczasem, dzięki opiece Matki Najświętszej, zastała mnie już mocniejszego i wracającego do zdrowia. Nic dziwnego, że gdy nieco podrosłem, chodziłem często z Mama na odpust na Pasierbiec, by dziękować Matce Najświętszej za tę niezwykłą łaskę. Już jako kapłan, w czasie ostatniej okupacji, złożyłem pisemne podziękowanie za to cudowne uzdrowienie. Podziękowanie, podpisane przez Mamę i ciotkę Katarzynę, jako naocznych
świadków, złożone zostało razem z wotum na Pasierbcu.
Z Mamą chodziłem na odpust w czasie wakacji nie tylko  na Pasierbiec, ale i do innych kościołów np. do Dobrej, Łososiny i Królówki. Mama bowiem lubiła chodzić pieszo na odpusty i inne uroczystości do sąsiednich świątyń.
I chyba nie było w okolicy bliższej i dalszej kościoła, którego by nie znała i nie odwiedziła. Przed ostatnią wojną światową brała też czynny udział w Akcji Katolickiej i kilka razy odprawiała rekolekcje zamknięte: raz w Przyszowej dla członkiń Akcji Katolickiej i kilka razy w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Kilka razy brała udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Do Komunii św. przystępowała często – szczególnie w pierwsze piątki
miesiąca. Tymi wszystkimi praktykami religijnymi pogłębiała swoje życie wewnętrzne, którym promieniowała na nas wszystkich w domu.

zdjęcie: IWS
 

IV Rajd Górski Pamięci kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku

 

Organizatorzy:             Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark,   JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone  ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku

Współorganizatorzy:  Urząd Gminy w Tymbarku,  Koło PTTK „ Tymbarskie Harnasie „ Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku,

Cele Rajdu

            –  Upamiętnienie postaci bohaterskiego żołnierza, więźnia niemieckiego obozu    zagłady Auschwitz – Birkenau ,

            –  Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa Beskidu Wyspowego,

            –  Uczczenie 78 rocznicy śmierci kpt Tadeusza Paolone pod ścianą straceń w                Oświęcimiu,

Termin Rajdu:           14 września 2021 r / tj. wtorek  / godz. 9:00

Miejsce zbiórki:   Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku godz. 9:00

Trasa Rajdu: Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku – Góra Zęzów – Piekiełko – Tymbark  / Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark/

               godz. 12.00 – zakończenie rajdu w Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark

 Wręczenie Brązowych  Krzyży Zasługi przedstawicielom tymbarskiego Strzelca przez Wicewojewodę Małopolskiego Pana Józefa Leśniaka,

                                     – wręczenie nagród uczestnikom konkursu,

Wykład dr hab. Przemysława Wywiała, prof. UP,  Pełnomocnika Rektora ds. Szkolenia     Wojskowego Studentów „ Legia Akademicka „ Uniwersytetu Pedagogicznego   w Krakowie  pt. “Tadeusz Paolone – wzór patriotyzmu dla młodzieży w XXI wieku”

Konkurs w ramach rajdu

Na zakończenie rajdu w Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark nastąpi podsumowanie konkursu na Pamiętnik kpt. Paolone. Prace / pamiętniki / należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark w terminie do dnia 7 września 2021 roku. Są to prace indywidualne uczestników rajdu.

Uczestnictwo:

W rajdzie uczestniczą uczniowie  szkół podstawowych klas VII – VIIIz terenu Gminy Tymbark, Zespołu Szkół im. KEN i członkowie organizacji proobronnej  „ Strzelec „ w Tymbarku wraz z opiekunami. Każda szkoła i organizacja wystawia jedną  10 -cio osobową drużynę.

Zgłoszenia: 

Pisemne zgłoszenia drużyn należy dokonać  do dnia 07 września  2021r  w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark.

Uwagi końcowe

– drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie,

– na trasie rajdu obowiązuje obuwie turystyczne,

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe   w czasie rajdu,

– za bezpieczeństwo na trasie odpowiada opiekun drużyn, 

– uczestników obowiązują przepisy GIS w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego w związku  z   zagrożeniem COVID -19

– rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Patronat medialny: portal tymbark.in

 Organizatorzy:

  1. insp. ZS Robert NOWAK
  2.  Dyrektor Biblioteki Ewa Skrzekut

INFORMACJA  administratora danych osobowych

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

1.Administratorem Pani (Pana) danych osobowych będzie Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark

2.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane:

 – w celach związanych bezpośrednio z konkursem (przyjęcie rozwiązania pytania konkursowego) na podstawie RODO,

– w celu promocji konkursu i wizerunku na podstawie RODO,

3.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

4.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących w Polsce przepisów prawa archiwizowania dokumentacji. Po zakończeniu rajdu i konkursów dane zostaną usunięte przez administratora.

  1. Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
  2. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne udziału w rajdzie i konkursach.