Dzisiaj w Tymbarku odkrywano skarby!

“Odkryj skarby Tymbarku ze smartfonem” – to gra terenowa, która została dzisiaj rozegrana po raz pierwszy. Piękna słoneczna przywitała uczestników na tymbarskim Rynku. Do gry zapisało się  się 17 drużyn, przybyło 13, przy czym oprócz drużyn rodzinnych, koleżeńskich,  uwagę zwróciła reprezentacja OSP Podłopień, która wystawiła aż  3 drużyny młodzieżowe.  Wszystkich przywitał Wójt Gminy Paweł Ptaszek. Potem omówiono sprawy organizacyjne, ściągnięcie aplikacji, zasady wypełniania zadań, konkursów (pytania związane były z historią Tymbarku, ludźmi, wydarzeniami, architekturą, wyposażania kościoła), wykonanie rysunku, pisania rymowanki itd itd. Zadań było bardzo dużo, przy czym zasada była taka, że nie wygrywa ten co wykona je pierwszy, ale ten kto wykona najwięcej poprawnych zadań (o czym dowiemy się przy podsumowaniu gry w terminie późniejszym). Punkami, do których mieli dotrzeć uczestnicy to: biblioteka, Park  Turskiej, mleczarnia (a dokładniej sklep przy mleczarni), Tabacorz, kościół parafialny w Tymbarku i meta na Rynku. Trasa, jak opowiedzieli uczestnicy, to było ok 6 tys.kroków. 

IWS