Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych

Gmina Tymbark pozyskała 7,2 mln zł na modernizację energetyczną budynków: szkół podstawowych w Piekiełku, Podłopieniu, Zawadce, budynku gimnazjum, hali sportowej w Tymbarku oraz świetlicy wiejskiej w Zamieściu. Zakres prac będzie obejmował docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej panele fotowoltaiczne, modernizację kotłowni, centralnego ogrzewania i wymianę oświetlenia.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

ZAPROSZENIE na Turniej Tenisa Ziemnego

CZAS I MIEJSCE:                         Korty tenisowe w Tymbarku

11 czerwca 2022r.  (sobota)         godz  9.00  –  kategoria  AMATOR                       

UCZESTNICTWO:                       Zawodnicy i zawodniczki, wyposażone w  sprzęt,  obuwie i ubiór sportowy.

ZGŁOSZENIA:                             Przyjmuje Krzysztof Wiśniowski tel-608 344 160   lub osobiście w dniu turnieju do godz 9.00

ORGANIZATOR:                        Wójt Gminy Tymbark,    Stowarzyszenie Sportowe Tymbark-Tennis Club.

Msza święta prymicyjna księdza Marcina Natonka

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego Parafia Tymbark przeżywała również swoje święto. Mszę świętą prymicyjną sprawował ks.Marcin Natonek, który 28.05.2022 z rąk biskupa Andrzeja Jeża przyjął Sakrament Kapłaństwa. Święto tym bardziej uroczyste, iż od ostatnich święceń kapłańskich upłynęło równe 10 lat (2012 rok: ks.Damian Kurek oraz ks.Jakub Szyrszeń).

Ksiądz Marcin Natonek to 21-ty żyjący kapłan pochodzący w Parafii Tymbark. Z tej okazji do tymbarskiej świątyni przybyli księża rodacy: senior ks.prałat Franciszek Malarz, wicesenior ks. Kazimierz Kordeczka, który przybył z Olsztyna, ks.prałat dr Tomasz Atłas, który wygłosił kazanie, ks. Bogusław Binda, ks. Marian Urbański, ks.Ignacy Urbański,  ks.Michał Kulig oraz ks.Jakub Szyrszeń. W uroczystości uczestniczyli byli proboszczowie: ks.prałat Józef Leśniak, ks.prałat Edward Nylec oraz księża, którzy pracowali w naszej parafii (ks.Bogdan Stelmach, ks.Michał Łukasik, ks.Witold Warzecha, ks.Mariusz Czosnyka) oraz kapłani z tymbarskiego dekanatu. 

Po uroczystym wejściu do kościoła dzieci z Przedszkola Parafialnego złożyły Księdzu Prymicjantowi życzenia. Życzenia popłynęły też od młodzieży, od LSO oraz od przedstawiciela tymbarskiej wspólnoty .

Po zakończonej Eucharystii przyszedł czas na podziękowania, jakie złożył Ksiądz Prymicjant. Szczególnie zwrócił się do śp.Mamy Jadwigi Natonek, do Taty Janusza, do braci , do swoich Dziadków oraz chrzestnych i całej rodziny. Podziękował kapłanom, ks.proboszczwi Janowi Banachowi, byłym proboszczom oraz pozostałym, którzy mieli wpływ na jego życie, LSO, DSM, Tymbarskiemu Tonowi, chórowi parafialnemu, paniom z KGW Tymbark oraz wszystkim tym, dzięki którym mogła odbyć się ta uroczystość.

Na zakończenie Ksiądz Prymicjant udzielił specjalne błogosławieństwo prymicyjne o randze błogosławieństwa papieskiego. Papież Leon XIII  wzbogacił Mszę prymicyjną możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami

W pierwszej kolejności błogosławieństwo otrzymali Tata Księdza Prymicjanta oraz Jego bracia, następnie obecni kapłani, klerycy oraz siostry zakonne. Następnie błogosławieństwo ogólne dla wszystkich oraz indywidualne dla wiernych, którzy ustawili się w długiej, niekończącej się kolejce.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór parafialny pod dyrekcją Piotra Taczanowskiego oraz Tymbarki Ton pod batutą Andrzeja Głowy. Tymbarski Ton, już za zewnątrz kościoła, zagrał ks.Marcinowi “Życzymy, życzymy”.

IWS

Uroczyste przejście ks.Prymicjanta Marcina Natonka do kościoła

 

Uroczyste przejście ks.Prymicjanta Marcina Natonka do kościoła

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, 29.05.2022, to w Parafii Tymbark podwójnie świąteczna niedziela. W tym dniu wyświęcony w sobotę ks.Marcin Natonek odprawił w rodzinnej parafii Mszę świętą prymicyjną.

Ksiądz Marcin do kościoła przybył w uroczystej asyście: otoczony rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, Maryjną Służbą Dziewczęcą niosącą wieniec wykonany z bukszpanu przez Panie z KGW Tymbark oraz Strażacką Orkiestrę Dętą Tymbarski Ton.

IWS

IWS

Przywitanie Prymicjanta ks.Marcina Natonka w kościele oraz nabożeństwo majowe

Na Prymicjanta ks.Marcina Natonka czekał ks.proboszcz Parafii Tymbark ks.dr Jan Banach, księża rodacy, księża wikariusze , liturgiczna służba ołtarza oraz wierni. Prymicjanta przywitał ks.proboszcz podając krzyż do ucałowania, a następnie już w kościele.

Ks.Marcin poprowadził swoje pierwsze nabożeństwo jako kapłan – nabożeństwo majowe. Po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej do ks.prymicjana zwrócił się Jego kuzyn – ks.Kacper Kania, m.in. podkreślając jaką rolę w życiu ks.Marcina miała Jego, zmarła we wrześniu 2020 r.,  Mama Jadwiga oraz jaką rolę spełnia i będzie nadal sprawować Matka Boża. 

Po zakończeniu nabożeństwa ks.Marcin udał się z całą rodziną na parafialny cmentarz.

IWS

IWS

Przywitanie księdza prymicjanta Marcina Natonka

Dzisiaj,28 maja 2022 r., w tarnowskiej katedrze 17 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Nowo wyświęceni kapłani z biskupem tarnowskim Andrzejem Jeżem i proboszczami parafii, z których neoprezbiterzy pochodzą.  BEATA MALEC-SUWARA /FOTO GOŚĆ

Jednym  z nich był ks.Marcin Natonek, z Parafii Tymbark.

Ksiądz prymicjant wjechał do Tymbarku w strugach ulewnego deszczu. Deszcz rozpoczął się tuż przed Jego przybyciem, a zakończył się już w czasie przejazdu do tymbarskiego kościoła, kiedy to zaświeciło piękne słońce.

Księdza prymicjanta Marcina przywitali przy Szkole Podstawowej w Tymbarku mieszkańcy gminy, w imieniu których słowa przywitania skierował Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, rodzina,  sąsiedzi, przyjaciele.

Następnie bryczką, w eskorcie konnej, jak też pojazdów OSP, ks.Marcin wraz z najbliższą rodziną udał się do tymbarskiego kościoła.

IWS

  1. przygotowania

przejazd:

IWS

zdjęcia: BW

 

 

Dzień Samorządu

Wczoraj na zaproszenie władz Małopolski wziąłem udział w Małopolskim Dniu Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu. Miejsce to jest symboliczne. Idea samorządu jest ściśle związana z zasadą pomocniczości płynącą z katolickiej nauki społecznej. Samorząd to nie tylko administracja, procedury i infrastruktura komunalna. To rzeczy ważne, ale nie najważniejsze. Podstawą samorządu jest wspólnota mieszkańców, która bierze odpowiedzialność za lokalne sprawy publiczne w swoje ręce. Nie ma samorządu bez decentralizacji władzy publicznej, bez autonomii politycznej i gospodarczej wspólnot lokalnych. W tym miejscu chciałbym złożyć wyrazy uznania dla wszystkich, którzy budowali samorząd tymbarski na przestrzeni 22 lat jego funkcjonowania.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark