Nabożeństwo Fatimskie (Parafia Tymbark)

W pierwszą sobotę czerwca, wieczorem, na  nabożeństwo fatimskie w tymbarskiej parafii była  szczególnie zaproszona do wspólnej modlitwy bierzmowana młodzież wraz z rodzicami. Nabożeństwo prowadził ks. Jacek Siewiora, który przewodniczył Mszy św., koncelebrowanej (ks.proboszcz dr Jan Banach oraz ks.Marcin Natonek), wygłosił kazanie oraz prowadził różaniec fatimski wraz rozważaniami. 

Mszę św. poprzedziła Nowenna przez Zesłaniem Ducha Świętego, które przypada na tą niedzielę.

Różaniec miał być odmówiony podczas procesji po tymbarskim Rynku, jednakże deszcz spowodował, że już w trakcie rozpoczętej modlitwy trzeba było zmienić i pozostać w kościele.

IWS

IWS

 

Wspomnienia rodziny ks.Czesława Szewczyka z okazji jubileuszu 50-lecia Jego kapłaństwa

Z okazji Jubileuszu 50-lecia przyjęcia święceń kapłańskich przez ks.Czesława Szewczyka,  rodzina księdza udostępniła kilka zdjęć z rodzinnego archiwum.

Przeglądając te zdjęcia członkowie rodziny dzieli się wspomnieniami dotyczącymi poszczególnych lat pracy kapłańskiej ks.Czesława.  

Ksiądz Czesław, który urodził się w Podłopieniu 19.03.1948 r;, do pierwszej Komunii świętej przystąpił 27.05.1956 roku w tymbarskiej świątyni (wraz ze swoją starszą siostrą Józefą). Święcenia kapłańskie  przyjął w Tarnowie, 28 maja 1972 r. z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Była to niedziela (nie jak obecnie sobota). Mszę św. prymicyjną ks.Czesław odprawił w tymbarskim kościele tydzień później, 4 czerwca 1972 roku. 

Pierwsze lata kapłaństwa to  Lipnica Murowana. Był to okres, w którym parafia przygotowywała się do beatyfikacji Matki Terasy Leduchowskiej, która miała miejsce w Rzymie w 1975 roku. Potem lata pracy w parafii św.Kazimierza w Nowym Sącz i w 1984 roku objęcie funkcji proboszcza w Siedliskach Bobowskich. Tam w ciągu 4 lat wybudował świątynię,  która została  poświęcona już w 1987 roku. W 1992 roku krótko pracował w farze w Bieczu, ale miał do zrealizowania bardzo trudne zadanie, a mianowicie  remont dachu na tej zabytkowej świętymi.  1992 r. do rok powstania nowych diecezji:  rzeszowskiej i sandomierskiej. Ksiądz Czesław został wówczas kapłanem diecezji rzeszowskiej. Biskup  rzeszowski Kazimierz Górny  widział Go jako budowniczego seminarium duchownego nowopowstałej rzeszowskiej diecezji.  Pełniąc funkcję prorektora ds.administracyjnych adoptował hotel robotniczy na potrzeby seminarium, dobudował nowe skrzydło, tak, że w ciągu kilku miesięcy udało się je doprowadzić do takiego stanu, że już we wrześniu 1993 r. pierwsze roczniki alumnów rozpoczęły naukę  w Rzeszowie. W wyniku dalszych prac, którymi kierował ks.Czesław, już w czerwcu 1994 r. można było  poświęcić  kaplicę seminaryjną oraz konsekrować ołtarz. W 1994 roku biskup powierzył ks.Czesławowi probostwo w Parafii Brzostek. Tam rozbudował kościół (dobudował nawy), wykończył nową plebanię, zorganizował warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych (od 2002 roku są to Warsztaty Terapii Zajęciowej). Dla wygody wiernych, którzy mieli bardzo daleko do kościoła w Brzostku, wybudował kaplicę (mały kościół) w Bokowej.

W 2002 roku ks.Czesław objął już swoje ostatnie probostwo, Parafia Osobnica. Usłyszałam o tylu działaniach, że dla ułatwienia  pozwoliłam sobie na wykorzystanie informacji ze strony Parafii Osobnica (dane są do 2010 roku) i zamieścić poniżej je w publikowanej tam formie.

2002 – proboszczem ks. Czesław Szewczyk. Ocieplono sklepienie kościoła, doprowadzono wodę do zakrystii.

2003 – założono nowe nagłośnienie Firmy RDUCH z Rybnika. Został zamontowany napęd elektromagnetyczny do poruszania dzwonów. Przeprowadzono konserwację kamienia podmurówki kościoła i wyłożono chodnik kostką brukową. 

2004 – wybudowano obok kościoła grotę Maki Bożej z Lourdes, która została poświecona przez Superiora O. Zbigniewa Pałysa.

Odkryto uszkodzony podczas działań wojennych witraż z ornamentyką liściastą, podświetlający główny ołtarz. Renowację witraża przeprowadziła Huta Szkła w Jaśle.

Przebudowie poddane zostało prezbiterium z ołtarzem soborowym, według projektu profesora Politechniki Krakowskiej dra Andrzeja Kadłuczki. Ołtarz i ambonkę z granitu chińskiego, posadzkę z marmuru portugalskiego, oraz granitowe schody wejściowe, wykonała Firma Kamieniarska Kazimierza Wolskiego z Mizernej k. Czorsztyna.

Polichromię wnętrza odnowił artysta Mieczysław Burda. On też przeprowadził renowację ołtarzy; głównego i Matki Bożej, zaprojektował kaplice różańcowe, które finansowali sponsorzy. Uroczystego poświecenia kaplic oraz Figury MB Fatimskiej dokonał Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny. W tym roku również wzniesiono figury Patronów Parafii; św. Jadwigi i św. Stanisława BM, których model wykonał artysta Robert Motyka z Siedlisk bobowskich. Odlewu figury św. Stanisława i tablic różańcowych z materiału szlachetnego wykonała Firma JAFFAR a sponsorował Prezes Firmy Edward Gierut.

2005 – Generalnemu remontowi poddane zostały organy, które zasługują na szczególną uwagę. Pochodzą z 1891 roku. Jest to instrument 9 głosowy o frakturze mechanicznej, firmy Jana Śliwińskiego ze Lwowa. Celem powiększenia chóru muzycznego, dokonano przesunięcia instrumentu. Prace te przeprowadziła Firma Krzysztofa Jakubowskiego z Wieprza k. Żywca.

Renowacji poddano również mury zewnętrzne świątyni a wieże pokryte zostały taśmą miedzianą, w stylu caro. Wieżę główną, pokryła Firma blacharska Jacka Komperdy z Pieniążkowic. Prace prowadził majster Krzysztof Świętek a pomagali mu miejscowi fachowcy; Mieczysław Wątroba, Władysław Bartuś, Piekarz Tadeusz i Stanisław oraz Jan Matiaszewski.

Przy remoncie sygnaturki pracowała Firma Ciesielska Stefana Kośka a blacharskie roboty wykonali, miejscowi fachowcy, którzy pracowali przy wieży głównej, pod nadzorem Władysława Bartusia. Dwa krzyże zwieńczające wieże, z materiału nierdzewnego, wykonał bardzo starannie mistrz Mieczysław Wątroba. Pomagał mu Czesław Gorczyca, Jan Matiaszewski i Tadeusz Piekarz.

2006 – Rok Jubileuszowy 100-lecia kościoła. 30 lipca, podczas głównych uroczystości obchodów stulecia Świątyni został konsekrowany ołtarz soborowy, przez Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego.

Wzniesiono w parku przykościelnym kaplicę MB Fatimskiej, według projektu arch. Macieja Trzódka z N. Sącza. Częściowo sponsorowały dzieci pierwszo komunijne.

2007 – Artysta Mieczysław Burda przeprowadził renowację ołtarza NSPJ. i wykonał kapliczkę MB Saletyńskiej – dar dzieci pierwszokomunijnych, powstał też pomnik Sługi Bożego JPII.

2008 – Na bazie budynków gospodarczych zaistniał Parafialny Dom Kultury. Zakończono renowację polichromii kościoła, przez artystów: Mieczysława Burdę, Ryszarda Ochałka i Jana Kukułkę.

2009 – Utwardzono ponad 1000 m2 parkingu przykościelnego, kostką i asfaltem.”

Ks.Czesław był pomysłodawcą i założycielem (jako parafia)  Gminnego Dziennego Domu w Osobnicy (finansowanego z funduszów unijnych). Pełnił i nadal służy  (już po przejściu na emeryturę) posługę dla podopiecznych i personelu Domu.

Cały ten okres życia kapłańskiego, we wszystkich parafiach, łączy, jak podkreślają członkowie rodziny, miłość do Boga, Kościoła, ludzi i… muzyki. Ks.Czesław całe życie grał i gra na klarnecie. Wszędzie, gdzie był zakładał chóry i orkiestry. Do dzisiaj współpracuje z dyrygentem Janem Zygmuntem z Nowego Sącza, który zakładał i pomaga przy prowadzeniu tych  orkiestr. Opracował również i wydał  Śpiewnik parafialny “Niechaj sławią Cię narody”.  

5 czerwca 2022 to dzień, w którym cała, bardzo liczna,  rodzina, będzie dziękować Bogu za Kapłaństwo Księdza Czesława Szewczyka. Msza święta o godz.11 w tej intencji  będzie sprawowana w kościele parafialnym pw.Milosierdzia Bożego w Podłopieniu.   

IWS

rodzina Szewczyków: w środku siedzą rodzice: Ludwika i Józef Szewczykowie, obok  mamy siostra Ludwika, obok ojca siostra Teresa, stoją: Kazimierz Pluta, siostra Józefa oraz Czesław.

Pierwsza Komunia św., Tymbark, 27.05.1956, Czesław wraz z siostrą Józefą

Święcenia kapłańskie Czesława Szewczyka, 28.05.1972, Tarnów, ks.bp.Ablewicz

Prymicje ks.Czesława Szewczyka, 4.06.1972