Parafia Podłopień: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

24 czerwca  2022 Kościół katolicki przeżywa uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku jest ona szczególna, gdyż  w wielu miejscach w Polsce parafie dokonały poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz uznały Chrystusa Królem swego serca. 

Tak też dokonało się w Parafii Podłopień. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks.proboszcz Wiesław Orwat, który wygłosił homilię . Eucharystię sprawował również ks.kanonik Franciszek Malarz. Po zakończonej Mszy św,  została zaśpiewana Litania do Serca Jezusowego. Po niej trwała cicha adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.21. 

O 21-szej wierni zgromadzeni w świątyni, pod przewodnictwem księdza proboszcza odśpiewali, Apel Jasnogórski, a następnie ks.proboszcz odczytał akty zawierzenia, poświęcenia się, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz uznania Chrystusa Królem swego serca. 

Oprawę muzyczną zapewnił parafialny zespół muzyczny oraz organista Lucjan Bożek.

IWS

IWS

 

Dziś w Kościele przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada zawsze w ósmym dniu po Bożym Ciele. W Polsce obchodzona jest od 1765 roku.

W XVII wieku zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia św. Małgorzata Maria Alacoque miała widzenia. Objawił się jej Chrystus, który opowiadał o swoim nieskończonym Miłosierdziu. 16 czerwca 1675 r. podczas tzw. wielkiego objawienia Jezus ukazał swoje Boskie Serce i wtedy m.in. powiedział “Przeto żądam od ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione święto – szczególnie po to, by uczcić Moje Serce przez Komunię Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach”.

IWS

Figurka Serca Pana Jezusa. Ołtarzyki z taką, lub podobną, figurką były w większości domów w minionych czasach