Wójt Gminy Tymbark zaprasza mieszkańców sołectwa Piekiełko na spotkanie

Wójt Gminy Tymbark zaprasza mieszkańców sołectwa Piekiełko na spotkanie, które odbędzie się 26 czerwca 2022 roku (niedziela) o godzinie 10:40 w budynku Szkoły Podstawowej w Piekiełku.

Tematem spotkania będzie podsumowanie zrealizowanych inwestycji w 2021 roku, omówienie bieżących oraz przedstawienie planowanych inwestycji w 2022 roku w miejscowości Piekiełko.

Informacja/grafika: UG Tymbark