Krajowy sukces uczennic w wojskowych mundurach

Dziewczęta  Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku będące uczennicami tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN st. strzelec ZS Aleksandra Bartosik, sekcyjna ZS Beata Hanusiak i strzelec ZS  Kinga Zajda zostały LAUREATAMI IV edycji konkursu “Żołnierze w służbie historii”. Opiekunem młodzieży był Pan ppłk SG Dariusz Gizicki, nauczyciel PW. W swojej pracy uczniowie upamiętnili postać bohaterskiego żołnierza z Piekiełka Tadeusza Paolone.
Nagrodą dla laureatów – uczniów i nauczycieli – jest zagraniczny wyjazd edukacyjny wraz z kwotą pieniężną w wysokości do 400 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.
Konkurs był adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej – mówi ppłk. SG Dariusz Gizicki. Jego celem było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Oręża Polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywali miejsca pamięci związane z historią, sylwetki żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

https://zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl/…/19814,Wyniki-IV-edy…

adres strony pracy konkursowej:
https://youtu.be/Eq0lJMWyCQ4

Utrudnienia w ruchu – w Tymbarku będzie lotny finisz podczas 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków

30 czerwca br. na odcinku drogi powiatowej Zawadka – Zamieście / Gmina Tymbark / nastąpią utrudnienia w ruchu związane z wyścigiem kolarskim.

 Przejazd  uczestników 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków planowany jest w godzinach 16.54 – 17.03.Na tymbarskim rynku o godz. 17.00  rozegrany zostanie LOTNY FINISZ .

W związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu, za który serdecznie przepraszamy.

Równocześnie zapraszamy Państwa do kibicowania kolarzom, których według organizatorów będzie ok. 150.

Podziękowania Wójta Gminy Tymbark

Wczoraj na sesji absolutoryjnej Rada Gminy Tymbark udzieliła mi votum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Dziękuję Radnym za konstruktywną i merytoryczną współpracę, zgłaszane uwagi, wnioski i opinie.

Dziękuję także pracownikom za dobrą współpracę. Razem możemy zrobić więcej!

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark