Dowódca tymbarskiego Strzelca wziął udział w spotkaniu w Belwederze

Dowódca tymbarskiego Strzelca st. insp. ZS Robert Nowak uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP –   na zaproszenie Pana Profesora Przemysława Żurawskiego vel  Gajewskiego – Przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa  i Obronności.

Tematem posiedzenia było „Współdziałanie służb mundurowych z organizacjami proobronnymi„

    Spotkanie z przedstawicielami organizacji proobronnych działających w kraju, Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Prezydenta RP, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz członków Rady  miało miejsce w Belwederze. Na spotkaniu omówiono szerokie ramy współpracy organizacji proobronnych z MON oraz przedłożono szereg rekomendacji mających na celu usprawnienie funkcjonowania i dalszego rozwoju stowarzyszeń działających w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Informacja: UG Tymbark

źródło zajęć: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/posiedzenie-rady-do-spraw-bezpieczenstwa-i-obronnosci

Jest dofinansowanie na I etap odnowienia kapliczki na Malarzówce

W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2022”  Gmina Tymbark w bieżącym roku otrzymała ze środków Województwa Małopolskiego  dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na prace konserwatorsko – restauratorskie kamiennej kapliczki domkowej z przełomu XVIII i XIX w. zlokalizowanej na osiedlu Malarzówka w Tymbarku.

       Samorząd do  zadania dołoży 15.000 zł co stanowi 60 % tegorocznych kosztów prac. Realizowane przedsięwzięcie w pierwszym etapie  obejmuje: wykonanie rekonstrukcji pierwotnego przykrycia dachu – gontu modrzewiowego wraz z szalunkami szczytów, podsiubitek oraz ozdobnymi wiatrownicami wg. wzorów historycznych oraz rekonstrukcję drzwi wejściowych wraz z futryną wg. zachowanych wzorów w drewnie dębowym.

       Całościowy koszt prac konserwatorskich opiewa na kwotę ponad 50.000 złotych.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark