Gala uczniów Szkoły MADISON

22 czerwca, w auli tymbarskiej biblioteki nastąpiło podsumowanie rocznego kursu języka angielskiego dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark.  Zajęcia językowe odbywały się w naszej bibliotece i w szkole podstawowej, a prowadzili je lektorzy ze szkoły MADISON w Limanowej.

Podczas uroczystej gali uczniowie zaprezentowali publiczności,  krótkie migawki filmowe przygotowane w języku angielskim przez poszczególne grupy wiekowe. Tematem przewodnim prezentacji były wartości takie jak: przyjaźń i rodzina.

Roczna nauka odbywała się dzięki wsparciu finansowemu  Gminy Tymbark.  Podczas uroczystości wystąpił wójt Paweł Ptaszek, który zachęcał wszystkich do nauki języka angielskiego, a zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie istnieje wiele możliwości doskonalenia języka obcego. Pogratulował wszystkim udanych prezentacji. Na zakończenie Kamila Kuczaj, dyrektor szkoły,  wręczyła przybyłym dzieciom dyplomy i świadectwa ukończenia zajęć.

Informacja/zdjęcia: Biblioteka w Tymbarku