Śp.Biskup Jan Styrna w Parafii Podłopień – film dokumentalny

Za miesiąc będzie 20 rocznica poświęcenia powiększonego ołtarza w kościele parafialnym w Podłopieniu. Aktu tego dokonał zmarły 28 września br. bp dr Jan Styrna, biskup elbląski senior. Biskup Styrna poświęcił też nowo wykonany cmentarz parafialny, stojącą na cmentarzu figurę Chrystusa.

Od dzisiaj trwają uroczystości pogrzebowe w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. W poniedziałek zostanie odprawiona  Msza św. pogrzebowa, a po niej nastąpi złożenie ciała Zmarłego w krypcie biskupów elbląskiej katedry.

W te dni powróćmy do tego wydarzenia, obecności bp.Jana Styrny w Podłopieniu. Zobaczmy archiwalny film (nagrany dzięki staraniom ówczesnego ks.proboszcza Tadeusza Machała), na którym została utrwalona  Msza św. , podczas której nastąpił akt poświęcenie ołtarza oraz przejście na cmentarz i tam poświęcenie cmentarza oraz figury Chrystusa. 

IWS

 

Brat Bogusław Koza o misjach

Nasz rodak brat Bogusław Koza, który przez 25 lat pracował na misjach w Tanzanii, dał dzisiaj świadectwo pracy misyjnej. Po każdej Mszy św., w kościele parafialnym w Tymbarku oraz w kaplicy w Piekiełku, krótko opowiedział o misyjnej działalności oraz o napisanej przez siebie książce “Tanzania moja druga Ojczyzna”. Dochód ze sprzedaży tej książki przeznaczony będzie na kształcenie dwóch chłopców żyjących w Tanzanii, którzy gdy brat Bogusław tam był byli przedszkolakami  z którymi pracował br.Bogusław), a teraz są młodzieńcami, chcącymi nadal się uczyć.  

IWS

na zdjęcia: Brat Bogusław Koza oraz Jego siostrzeniec Tomasz Koza (obok S.Regina, zakrystianka)

zdjęcia: IWS

Ksiądz Rafał Stós został otoczony modlitwą z okazji święta Jego patrona Archanioła Rafała

Podczas Mszy świętej o godz.11.30 wspólnota Parafii Tymbark modliła się w intencji księdza wikariusza Rafała Stósa, którego patronem jest święty Archanioł Rafał.

Przedstawiciele parafii złożyli następujące życzenia:

Twoje ręce – mamusiu
dobre jak szafirek po deszczu
jak czajki towarzyskie
Przyniosły mnie na świat
kołysały
ustawiały na podłodze
sadzały na stołku
mówiły, że motyl dzwoni
że młodych grzybów nie sposób rozeznać
uczyły trzymać łyżkę by nie trafiała do ucha
rozróżniać klon od jaworu
prowadziły przy oknie po ciemku
po ziemi co czernieje jak szpak
Suche i ciepłe
za słabe
żeby wyprowadzić mnie z tego świata

                                                                                                 (ks. Jan Twardowski – „Ręce”)

Księże Rafale, nasz Drogi Solenizancie.

Może to dziwne, że zwracając się dzisiaj do Ciebie z życzeniami imieninowymi rozpoczęliśmy słowami tego wiersza księdza Jana Twardowskiego pod tytułem „Ręce”, skierowanego do matki. Ale chcieliśmy w ten sposób złożyć wpierw hołd wdzięczności Twojej Mamie, która wydała na świat i wychowała dobrego człowieka, gorliwego kapłana, który tak ofiarnie i z pokorą służy Panu Bogu oraz nam wiernym Kościoła Katolickiego. 

Corocznie 29 września wspominamy trzech wielkich Archaniołów, a w wśród nich Twego patrona – Świętego Rafała, uznawanego powszechnie za patrona chorych i podróżujących, jednego z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”, jak to czytamy w Księdze Tobiasza.

Księże Rafale przyjmij zatem od naszej wspólnoty parafialnej serdeczne życzenia imieninowe. Pozwól, że na wstępie tych życzeń nawiążemy do słów Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział w Rzymie 21 lutego 1980 r.: „Zwracam się do młodych kapłanów, aby swoje najlepsze siły poświęcili apostolatowi pośród młodzieży, pracując ofiarnie, z entuzjazmem, wytrwałością i nie zniechęcając się z powodu nieuniknionych ludzkich niepowodzeń. Kochajcie ludzi młodych! Umiejcie ich wysłuchać! Umiejcie ich zrozumieć! W nich są skarby ukryte i niewyczerpane, szlachetności i entuzjazmu. Ukazujcie im Chrystusa, Boga – Człowieka, naszego Brata !”

Cieszymy się Księże Rafale, że od początku swej obecności w naszej parafii starasz się odpowiadać swoją posługą, wbrew wszelkim przeciwnościom, na to wezwanie Papieża – Polaka oraz na późniejsze przesłanie Ojca Świętego Franciszka zawarte w adhortacji apostolskiej Christus Vivit, zachęcające do „towarzyszenia ludziom młodym”.

Życzymy, niech Pan Jezus – Dobry Pasterz obdarza Cię zdrowiem i wszelkimi łaskami, a przez działanie Ducha Świętego stale umacnia w Twej kapłańskiej posłudze. Zawierzamy Cię opiece Matki Najświętszej Królowej Apostołów i Matki Kapłanów – niech nieustannie czuwa nad Tobą i osłania od wszelkich niebezpieczeństw. Polecamy Cię opiece Tego wielkiego, ale zarazem pokornego i całkowicie oddanego Bogu Patrona, Świętego Rafała.

Przy okazji tych życzeń, dziękujemy Ci Księże Rafale za tę urzekającą prostotę posługi duszpasterskiej i w kontakcie z wiernymi- cnotę, o której mówi litania do Twego patrona Świętego Archanioła Rafała w dwunastym wezwaniu: „Święty Rafale miłośniku prostoty – módl się za nami”. Dziękujemy również za Twoje, takie zwyczajne, dobre i ciepłe słowa, które często kierujesz do nas na zakończenie niedzielnych Eucharystii, starając się aby po wyjściu ze świątyni w sercu każdego pozostały Boża radość oraz dary Ducha Świętego, jako duchowy kapitał na cały tydzień. Dziękujemy za Twój uśmiech, życzliwość i dobrą energię, którymi obdarzasz wszystkich w swoim otoczeniu.

Księże Rafale cieszymy się, że jesteś z nami. Szczęść Boże!

zdjęcia: S.Regina