“Strażaków wspierajmy, elektrosprzęt oddajmy!”

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku zaprasza do udziału w akcji

“Strażaków wspierajmy, elektrosprzęt oddajmy!”

Projekt ten ma na celu wsparcie jednostek straży poprzez zbieranie elektrośmieci i zachęcenie społeczeństwa do podejmowania praktycznych ekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska.

Zebrany sprzęt oznacza realne wsparcie dla jednostki OSP, a środki finansowe jakie uzyskamy w związku ze zbiórką przeznaczymy na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych w naszej gminie. O wynikach przeprowadzonej zbiórki poinformujemy po jej ostatecznym zakończeniu.

Zbiórka będzie prowadzona w dniach 7.10.2022 (piątek) w godz. od 16 do 20 oraz 8.10.2022 (sobota) w godz. od 8 do 13 przy remizie OSP w Tymbarku.

Sprzęt można dostarczyć do remizy w dniu zbiórki, natomiast w przypadku braku możliwości transportu, np. ze względu na wiek lub chorobę, prosimy o kontakt z koordynatorem, druhem Tomaszem Kapturem tel. 604-589-535.

Ważne, żeby sprzęt, choć zużyty, był kompletny, tzn. powinien zawierać istotne z uwagi na jego przeznaczenie części składowe i podzespoły.

Zbiórka jest okazją, aby szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa pozbyły się nieodpłatnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Operator Akcji, firma Green Office Ecologic po wcześniejszym zgłoszeniu wydaje odpowiednie zaświadczenie lub potwierdzenie o odbiorze elektroodpadów nr telefonu 798 111 276.

Gmina Tymbark otrzymała dotację na zajęcia edukacyjne dla dzieci!

Edukacja jest priorytetem w naszej Gminie! Miło mi poinformować, iż Gmina Tymbark otrzymała dotację w wysokości 118 tys. zł z Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na realizację min. zajęć szkolnych z programowania i robotyki, języka angielskiego, koło folklorystyczne, warsztaty z psychologiem, zajęcia laboratoryjne z fizyki i chemii oraz przyrodnicze zajęcia wyjazdowe. Grant będzie realizowany w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

Ćwiczenia jednostek OSP w Gminie Tymbark – “Wypadek przy wycince drewna”

 – Taktyka działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów lasów. Udzielanie pomocy poszkodowanym podczas wypadków przy prowadzeniu wycinki drzew – to temat ćwiczeń gminnych jednostek ratowniczych Gminy Tymbark w ramach zarządzania kryzysowego przeprowadzonych na osiedlu Zarąbki w miejscowości Zawadka w dniu 01 października 2022 roku.

  –  O godz. 09:00 SKKP w Limanowej przyjmuje zgłoszenie w postaci formatki z WCPR następującej treści: W TRAKCIE WYCINKI DRZEW W MASYWIE LEŚNYM (OKOLICE OSIEDLA ZARĄBKI – ZAWADKA) DOSZŁO DO PRZYGNIECENIA MĘŻCZYZNY PRZEZ SPADAJĄCE DRZEWO.  W WYNIKU ZDARZENIA DOCHODZI TAKŻE DO POŻARU LASU, KTÓRY ZAGRAŻA POBLISKIM ZABUDOWANIOM.

 Pierwszym założeniem ćwiczeń było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, lokalizacja poszkodowanych oraz określenie sposobu ich ewakuacji przy pomocy dostępnego na miejscu zdarzenia sprzętu. Kolejnym etapem ćwiczeń była obrona pobliskich zabudowań oraz lokalizacja pożaru .

W działaniach udział wzięło sześć zastępów ratowniczych z OSP Tymbark, Podłopień, Piekiełko i Zawadka W ćwiczeniu udział wzięli również przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

  Założenia i schemat ćwiczeń opracował mł. bryg. Tomasz Kaptur, naczelnik OSP Tymbark, który pełnił również funkcję kierownika ćwiczeń i obserwatora z ramienia Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej. Pomoc w organizacji epizodów ćwiczeń udzieliła jednostka OSP w Zawadce.

Ćwiczenia zorganizowane w Tymbarku potwierdziły profesjonalne działanie druhów strażaków oraz bardzo dobre współdziałanie służb podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

 W trakcie omawiania ćwiczeń wynikła potrzeba pilnego wybudowania zbiornika przeciw – pożarowego na tym osiedlu.

 Wszystkim organizatorom i uczestnikom ćwiczenia za wkład i zaangażowanie oraz społeczną służbę na rzecz naszej lokalnej społeczności,  serdeczne podziękowania złożył wójt gminy Paweł Ptaszek, przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 Na zakończenie  Panie z KGW w Zawadce przygotowały  dla wszystkich osób pyszny bigos.

Robert Nowak

Zaproszenie do udziału w XXVIII RAJDZIE GÓRSKIM SZLAKIEM WALK LEGIONÓW POLSKICH NA ZIEMI LIMANOWSKIEJ

Organizatorzy XXVIII RAJDU GÓRSKIEGO SZLAKIEM WALK LEGIONÓW POLSKICH NA ZIEMI LIMANOWSKIEJ – 12 października 2022 – Urząd Gminy Tymbark
Zespół Szkół im. KEN Tymbark oraz JS nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW zapraszaja do wzięcia w nim udziału.

Regulamin oraz Karta Zgłoszenia poniżej:

regulamin rajdu strona 1, regulamin rajdu strona 2 

Karta Zgłoszenia Udziału w  Rajdzie