XXVIII Rajd Górski „Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej”

12 października 2022 roku grupa „Wędrowców z Mechanika”  z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  w Limanowej zajęła pierwsze miejsce w XXVIII Rajdzie Górskim „Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej”. Drugie miejsce przypadło  „Skrzydlańskim Biedronkom” ze Szkoły Podstawowej w Skrzydlnej a trzecie „Legionowi Stróża” ze Szkoły Podstawowej w Stróży.

Młodzież pokonała trasę: Jurków – Chyszówki – Góra Łopień  – Tymbark. O kolejności miejsc rajdowych decydował konkurs kronik rajdowych przygotowanych przez startujące drużyny rajdowe. Dla uczestników rajdu na strzelnicy sportowej w Zespole Szkół im. KEN zorganizowano zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobył Hubert Łazarczyk ze SP Stróża, drugie miejsce zajęła Karolina Matykiewicz ze SP w Skrzydlnej, trzecie Franciszek Zelek ze SP nr 4 w Limanowej. Wśród uczniów szkół średnich celnym okiem popisała się Aleksandra Gomólak z jednostki tymbarskiego Strzelca, drugie miejsce zajął Mikołaj Stefanik, klasy wojskowe ZS, a trzecie Wojciech Kościelniak, Strzelec Tymbark.

 Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali dyplomy i znaczki rajdowe, a zwycięzcy konkursu kronik rajdowych i zawodów strzeleckich nagrody rzeczowe  i puchary, których fundatorami byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Oddział IPN Kraków oraz MOT Kraków.

 Nagrody wręczali:  Małgorzata Ryś, dyrektor Zespołu Szkół im. KEN, st. insp. ZS Robert Nowak, dowódca tymbarskiego Strzelca oraz Józef Banach.

 Organizatorami rajdu byli: Jednostka Strzelecka Nr. 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku i  Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Pan Mariusz Błaszczak, Wicepremier, Minister Obrony Narodowej oraz Oddział IPN Kraków i medialny portal Tymbark in.

   – Rajd zorganizowany w Tymbarku był dla młodzieży doskonałą lekcją historii oraz uczczeniem pamięci poległych legionistów w walkach na ziemi limanowskiej – mówi Józef Banach, kierownik Internatu Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku , współorganizator imprezy. Wspaniała pogoda w trakcie trwania rajdu była również okazją do poznania piękna Beskidu Wyspowego, w tym góry Łopień – kończy Józef Banach.

 W tegorocznym rajdzie udział wzięło 80 uczestników.

 Robert Nowak

zdjęcia: Organizatorzy

 

W Dniu Nauczyciela wspomnienia szkolne z 1969 roku

Szkoła Podstawowa  w Tymbarku, 1969 rok (pierwszy rok szkolny w tym budynku rozpoczął się 1.09.1966 r.)  Dwie klasy ósme kończą edukację, VIIIa, której wychowawcą był Józef Kuchta i VIIIb, której wychowawcą była Krystyna Wilczek.  Z tej okazji klasy robią pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem szkolnym.  Ale jak to w szkole, trzeba uczniów ustawić, jeden dochodzi, inny odchodzi, jeszcze inny zmienia miejsce, nie ma jeszcze drugiego wychowawcy – tak  można się domyślać  patrząc na  cztery zdjęcia wykonane z tej okazji. 

Bogdan Wilczek (ówczesny uczeń klasy ósmej), wraz ze swoimi szkolnymi  koleżankami,  podjął próbę opisania zdjęć. Nie wszystkie osoby zostały rozpoznane, być może są  błędy, ale mam nadzieję, że Czytelnicy uzupełnią ten opis lub skorygują błędy (bardzo proszę wówczas o informację na adres wilczeksowa.i@gmail.com)  . 

IWS

rok 1969, rocznik 1954, klasy VIIIa oraz VIIIb z wychowawcą Krystyna Wilczek, na zdjęciu brakuje wychowawcy VIIIa – Józefa Kuchty

Od lewej, drugi plan: Janusz Przechrzta, Anna Stasiewicz, Stanisław Świstak, nierozpoznana Halina Ranosz z Pasterników, nierozpoznana, Anna Staniec, nierozpoznana, nierozpoznana, Maria Urbańska, nierozpoznana, Janina Kaptur, nierozpoznana – Stanisław Kapitan, Barbara Kuc, Krystyna Wilczek – wychowawca klasy VIIIb, nierozpoznana, Tadeusz Kęska, Maria Ślimak, Halina, Krystyna Smaga, Kordeczka Maria2, Marysia Lisowska, Józef Ryś, Jerzy Giza, nierozpoznana, Irena Poręba, nierozpoznana, nierozpoznana, Maria Kurek, nierozpoznana, Stanisław Jamróz, Stanisław Kęska, Janusz Jasiński, Barbara Dębska, Władysław Kulig, nierozpoznana, Wacław Wiewóra, Marek Kurek, Michał Abram, Jacek Lasek, Stanisław Skrzatek, Stanisław Sędzik?, Bogdan Wilczek, Tadeusz Florek, Andrzej Puchała, Jerzy Tajduś.

Od lewej z przodu: Teresa Dudzik, Stanisława Piętoń, Janina Brzazgoń, Barbara Kondracka, Maria Koredeczka1, Krystyna Smoter, Krystyna Duda, Jan Duda, Władysław Kapitan

Nierozpoznane osoby z klasy: Zofia Łącka, Marek Kuc, Zbigniew Kapturkiewicz, Maciej Urbański, Edward Jamróz, Piotr Taczanowski, Marian Rozum, Mieczysław Gierus, Józef Smoter z Zamieścia, Czesław Sułkowski, Kazimierz Szczepaniak, Stanisław Duda, Stanisław Pytel, Kazimierz Wykurz, Adam Wiewiórski

rok 1969, rocznik 1954, klasy VIIIa  z wychowawcą Józefem Kuchtą oraz VIII b z wychowawczynią Krystyną Wilczek (na zdjęciu odwrócona w stronę uczniów)

Od lewej, w głębi:

Janusz Przechrzta, Anna Stasiewicz, Stanisław Świstak z Podłopienia, nierozpoznana, Franciszek Kurek z Podłopienia, Halina Ranosz, nierozpoznana, Anna Staniec, nierozpoznana, nierozpoznana, Janina Kaptur,  Stanisław Kapitan, Stanisław Skrzatek, nierozpoznana, Tadeusz Kęska, Krystyna Smaga, Maria Ślimak, Maria Kordeczka2, Marysia Lisowska, Józef Ryś, Jerzy Giza, nierozpoznana, Józef Czyżydło, Adam Wiewiórski, nierozpoznana, Józef Smoter z Zamieścia, Stanisław Jamróz, Edward Jamróz, Stanisław Kęska, nierozpoznana, Marek Kuc, nierozpoznana, Władek Kulig, Wacław Wiewóra, Marek Kurek, Michał Abram, Zbigniew Kapturkiewicz, Józef Kuchta – wychowawca klasy VIIIa, Jacek Lasek, Stanisław Sędzik, Bogdan Wilczek, Tadeusz Florek, Jurzy Tajduś, Andrzej Puchała,

Od lewej, na pierwszym planie, Teresa Dudzik, Celina Jarosz, Krystyna Wilczek – wychowawca klasy VIII b, Stanisława Piętoń, Janina Brzazgoń, Barbara Kondracka, Maria  Koredeczka1, Krystyna Smoter, Irena Poręba, Krystyna Duda, Maria Kurek, Jan Duda, Barbara Dębska, Władysław  Kapitan

Nierozpoznane osoby z klasy: Zofia Łącka, Kazek Wykurz, Piotr Taczanowski, Kazimierz Szczepaniak, Maciej Urbański, Marian Rozum, Stanisław Pytel, Mieczysław Gierus, Stanisław Pytel, Kazimierz Wykurz, Stanisław Duda, Czesław Sułkowski

 

rok 1969, rocznik 1954 – klasa VIIIb, wychowawca Krystyna Wilczek

Od lewej w tyle: Michał Abram, Krystyna Smaga, Maria Kordeczka2, Adam Smoter , Maria Lisowska, Irena Poręba, Maria Kurek, Janusz Jasiński, Stanisława Piętoń, Anna Staniec, Marek Kęska, Krystyna Wilczek – wychowawca klasy VIIIb, nierozpoznana- Andrzej Mielnicki, Franciszek Kurek, Edward Jamróz, Marek Kuc, Władek Kulig, Zbigniew Kapturkiewicz, Józef Czyżydło, Józef Kubatek, Staszek Jamróz, Stanisław Rybka, Władysław Kapitan, Jerzy Tajduś.

W pierwszym rzędzie: Krystyna Smoter, Janina Brzazgoń, Barbara Kondracka, Krystyna Duda, Maria Kordeczka1, Stanisław Kęska, Jan Duda, Wacław Wiewóra

Nierozpoznane osoby z klasy: Zofia Łącka, Maciej Urbański, Adam Wiewiórski, Mieczysław Gierus, Czesław Sułkowski

rok 1969, rocznik 1954,  VIIIa – wychowawca Józef Kuchta oraz klasa VIIIb – wychowawca Krystyna Wilczek 

Od lewej: drugi plan, Janusz Przechrzta, nierozpoznana osoba, nierozpoznana, Hania Stasiewicz, Stanisław Świstak z Podłopienia, nierozpoznana, Halina Ranosz, nierozpoznana, Franciszek Kurek, Celina Jarosz, Janina Kaptur, nierozpoznana, nierozpoznana – Stanisław Kapitan, Barbara Kuc, Tadeusz Kęska, Maria Ślimak, Janina Brzazgoń, nierozpoznana, Józef Ryś, nierozpoznana, nierozpoznana, Maria Kordeczka2, Maria Lisowska, Maria Kordeczka1, Jerzy Giza, Irena Poręba, nierozpoznana, Józef Czyżydło, nierozpoznana, Krystyna Duda, Maria Kurek, Stanisław Kęska, Edward Jamróz, Stanisław Jamróz, nierozpoznana, Władysław Kulig, Stanisław Skrzatek, Wacław Wiewióra, Jacek Lasek, Józef Kubatek, Marek Kurek, Michał Abram, Andrzej Puchała, nierozpoznana, Zbyszek Kapturkiewicz, Józef Kuchta – wychowawca klasy VIIIa, Tadek Florek, Jurek Tajduś,

Od lewej, pierwszy rząd: Teresa Dudzik, Anna Staniec, Maria Urbańska, Krystyna Wilczek – wychowawca klasy VIIIb, Stanisława Piętoń, Barbara Kondracka, Barbara Dębska, Krystyna Smoter, Jan Duda, Władysław Kapitan

Nierozpoznane osoby z klasy:, Zofia Łącka, Marek Kuc, Maciej Urbański, Piotr Taczanowski, Mietek Gierus, Józef Smoter z Zamieścia,  Kazimierz Szczepaniak, Marian Rozum, Czesław Sułkowski, Stanisław Pytel, Stanisław Duda, Kazimierz Wykurz, Adam Wiewiórski