Zaproszenie do udziału w XVI Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości

Limanowski Dom Kultury oraz Klub Sportowy LKS Płomień sekcja szachowa zapraszają do udziału w XVI Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości, który odbędzie się 9 listopada w Limanowskim Dom Kultury.

Turniej ma na celu nie tylko popularyzację gry w szachy w mieście Limanowa i powiecie limanowskim, ale także uczczenie 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 108. Rocznicy pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Limanowskiej.

Turniej rozpocznie się 9 listopada o godz. 10:00. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy miasta Limanowa i powiatu limanowskiego. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: Młodzik i Open z podziałem na płeć.

Wręczenie nagród planowane jest w dniu 10 listopada podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta, w sali widowiskowej LDK.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesyłanie mailowo na adres: biuro@ldk.limanowa.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę) na adres organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Razem z kartą zgłoszenia należy dokonać opłaty wpisowej: 10 zł/osoba (uczniowie, studenci, emeryci: 5 zł) – 50% wpisowego zwiększa pulę nagród. Opłaty można dokonać w sekretariacie LDK lub na rachunek bankowy Limanowskiego Domu Kultury: 54 8804 0000 0000 0024 5906 0001.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 października 2021 roku o godz. 15:00.  

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Bezpośrednio przed grą w dniu zawodów zgłoszenia  nie  będą przyjmowane!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, który można pobrać razem z kartą zgłoszenia poniżej.

Regulamin-Puchar-Niepodległości 2022

karta zgłoszenia

Gmina Tymbark szósta w kraju w Europejskim Tygodniu Sportu

Gmina Tymbark w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2022, w grupie od 5 do 7,5 tys. mieszkańców, zajęła szóste miejsce w kraju, a pierwsze miejsce w województwie małopolskim. Nasza Gmina była jedynym przedstawicielem województwa małopolskiego w eliminacjach krajowych tego turnieju.

 Na ten wysoki wynik w Sportowym Turnieju Miast i Gmin zapracowała liczna grupa nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli, animatorów sportu oraz działaczy organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku.

Koordynatorem gminnym turnieju, już po raz kolejny, była Pani Barbara Janczy, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Tymbarku, działacz społeczny.

Wszystkim osobom, które włączyły się do organizacji bloku imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego turnieju, składam serdeczne podziękowanie – podkreśla Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark.

Robert Nowak

Światowe Dni Tabliczki Mnożenia w Piekiełku

7 października uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku po raz kolejny włączyli się do akcji Światowych Dni Tabliczki Mnożenia. Etap szkolny poprzedziły lekcje i zabawy powtórzeniowe, których celem było przypomnienie tabliczki mnożenia. W czasie eliminacji szkolnych wyłoniono Mistrzów Tabliczki Mnożenia z poszczególnych klas.

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych.

Mistrzami szkoły, w poszczególnych kategoriach, po zaciekłym pojedynku na czas okazali się Wojciech Smoleń (23 s)-młodsza grupa wiekowa oraz Stepanov Vsevolod (11s.)- starsza grupa wiekowa.

 Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, odwagi, umiejętności występowania przed publicznością. 

Uroczyste nagrodzenie najlepszych oraz uczestników konkursu plastycznego na najciekawszy, oryginalny plakat informacyjny o XII Światowych Dniach Tabliczki Mnożenia nastąpi podczas obchodów Święta Szkoły ( 13 października). 

Wspaniałe nagrody były w całości zasponsorowane przez  Gminną Komisję ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – za co serdecznie dziękujemy.

Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, i na pewno będzie kontynuowana za rok.

Koordynator akcji: Karolina Purchała 

zdjęcia: Organizatorzy