Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych – rocznica śmierci ks.Jerzego Popiełuszki

19 października (w rocznicę śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ) od 2018 roku w Polsce obchodzone jest święto państwowe “Narodowy Dzień Duchownych Niezłomnych”. Święto to zostało ustanowione w hołdzie Duchownym Niezłomnym – bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski.
 
Poniżej materiał TV3 Gdańsk: (link: 38. rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki) 
 

19.10.2022 to 38. rocznica śmierci ks.Jerzego Popiełuszki ( jako datę śmierci przyjęto datę porwania Księdza, choć są w tej sprawie niejasności). Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września, czyli w święto Kościoła katolickiego “Podniesienie Krzyża”, 1947 roku.

Ks. Jerzy Popiełuszko był zaangażowany w duszpasterstwo świata pracy, od początku tworzenia “Solidarności”, ale także w trakcie stanu wojennego i po jego zakończeniu. Bronił godności człowieka, praw ludzkich do prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Za św. Pawłem powtarzał, że zło należy zwyciężać dobrem. Po ogłoszeniu stanu wojennego, razem z proboszczem parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, ks. prałatem Teofilem Boguckim, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca ks. Popiełuszko odprawiał Mszę św. w intencji Ojczyzny.   Wielokrotnie go zatrzymywano i aresztowano, oskarżano o rzekome nadużycia finansowe oraz skandale obyczajowe. Zarzucano  mu działanie na szkodę interesów PRL i wykorzystywanie kościołów jako miejsca propagandy antypaństwowej.  Ksiądz Popiełuszko konsekwentnie nadal był wśród ludzi pracy,  nadal odprawiał Msze św. za Ojczyznę. Był inicjatorem  pielgrzymki robotników Huty Warszawa na Jasną Górę (w latach następnych nazywaną  Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy).

W różnych miejscach w kraju znajdują się relikwie błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki, są np. na Pasierbcu. Ale są też, od 2011 roku, w Parafii Tymbark, w kaplicy tymbarskiej plebani.