Uroczystość 30-lecia działalności Strażackiej Orkiestry Dętej “Tymbarski Ton” – podziękowania

Podziękowanie

Trzydziestolecie działalności Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton” powoli przechodzi do historii. Pragnę w imieniu własnym, jak i Członków Orkiestry wyrazić wdzięczność za wszelkie  dobro i życzliwość wielu osób.
Z całego serca dziękuję Ojcu brygadierowi Władysławowi Kulig – Kapelanowi Małopolskich Strażaków, Ks. Kustoszowi Bogdanowi Selmachowi z Pasierbca,
Ks. dr. Janowi Banachowi – Proboszczowi z Tymbarku, Ks. dr. Tomaszowi Atłasowi, Ks. Januszowi Balasowi – Proboszczowi z Podłopienia oraz Siostrze Krystynie Majko i Panu Piotrowi Taczanowskiemu.
Dziękuję Wójtowi Gminy Tymbark Panu dr. Pawłowi Ptaszkowi wraz z Małżonką, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Stanisławie Urbańskiej oraz Radnym Gminy Tymbark: Iwonie Toporkiewicz, Annie Wiewiórskiej, Piotrowi Juszczakowi, Krzysztofowi Wiśniowskiemu, Sołtysowi Panu Andrzejowi Ligas z Małżonką. Dziękuję Prezesowi OSP Tymbark Panu Stanisławowi Przybylskiemu oraz Gminnemu Naczelnikowi Zbigniewowi Kapturowi.
Wyrazy wdzięczności kieruję do Pana Stanisława Gągały – Prezesa firmy Goldrop, Firmy MASPEX, Firmy Cichórz z Dobrej, Gminnej Komisji Alkoholowej w Tymbarku. Dziękujemy Panu Romanowi Pasykowowi, Państwu Zofii i Czesławowi Czyrnkom, Janowi i Annie Kaim, Anecie i Jarosławowi Kaim, Barbarze i Władysławowi Kapturkiewiczom, Małgorzacie i Czesławowi Sobczakom oraz Bolesławie i Januszowi Piętoniom, Czesławie i Władysławowi Zielonkom.
Z całego serca dziękuję też sponsorowi proszącego o anonimowość.
Dziękuję Panu Kapelmistrzowi Andrzejowi Głowie oraz wszystkim Członkom Orkiestry, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Tymbarku na czele z Panią Prezes Agnieszką Cebulą.
Na koniec pragnę zwrócić się do Pani Ireny Wilczek-Sowa z portalu Tymbark.in. Dziękujemy Pani Irenko za ogrom pracy i serca, jaką Pani wykonuje na rzecz orkiestry.

Jeśli kogoś pominąłem to przepraszam.

Raz jeszcze dziękuję za wszystko.

Niech Pan Bóg wynagrodzi wszelkie dobro i życzliwość

DZIĘKUJĘ

Ryszard Gawron