Zakończono drugi etap odnowienia ok. dwustuletniej kapliczki na Malarzówce

Dobiegły końca prace konserwatorsko – restauratorskie (drugi etap) kamiennej kapliczki domkowej  z przełomu XVIII/XIX w. znajdującej się na osiedlu Malarzówka w Tymbarku.

 Tegoroczne prace obejmowały: konserwację  wątków kamiennych (czyszczenie, miejscową wymianę osłabionych fug, wzmocnienie fugowań), rekonstrukcję tynków, która została wykonana zaprawami konserwatorskimi nawiązującymi do historycznych technologii, konserwację kutego krzyża w szczycie kapliczki oraz wykucie starej betonowej posadzki i wykonanie nowej posadzki kamiennej.

Koszt tegorocznych prac wyniósł 27.700,00 zł, w tym środki własne samorządu to kwota 20.700 zł, natomiast kwotę 7000 zł stanowiła dotacja Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski.

Całkowity koszt prac konserwatorsko – restauratorskich kapliczki – mającej ok. 200 lat  – zamknął się kwotą 52.700 zł. Gmina Tymbark na realizację tego tak bardzo ważnego zadania zrealizowanego  w dwóch etapach przeznaczyła środki finansowe w wysokości 35.700 zł, pozostałe środki w wysokości 17.000 zł przekazało Województwo Małopolskie.

 Prace wykonała Firma: Konserwacja Zabytków Marta Kalata – Pawłowska z Nowego Sącza.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

 

Kalendarz wydany z okazji 140 lat istnienia Galicjanki może też być i Twój! (przypomnienie)

W 2024 roku linia kolejowa nr 104 będzie obchodzić 140 lat istnienia. Aktualnie przechodzi modernizację, ale członkom Stowarzyszenia Kolejowo Historycznego “Galicjanka” udało się  jeszcze “ustrzelić” nieco kadrów tej malowniczej linii i opracować  kalendarz na rok 2024.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby go nabyć, to zamówienia można składać na maila: galicjanka104@gmail.com

 

Gmina Tymbark – informacja o odśnieżaniu dróg w sezonie 2023/24

W minionym tygodniu w środę 15 listopada Urząd Gminy Tymbarku podpisał umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy UG Tymbark a ZGK drogi zostały podzielone na kategorie V i VI standardu odśnieżania (standardy w infografice).

Poniżej wykaz dróg.

Telefon kontaktowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej – 18 3325 343.

Informacja/grafiki: UG Tymbark