Sprawa bezpieczeństwa w okolicach skrzyżowania krajówki z drogą powiatową do centrum Tymbarku

Drodzy Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Chciałbym Państwa poinformować, że w związku ze  zdarzeniami drogowymi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową i drogą gminną “Do Noku”, z inicjatywy Gminy Tymbark zorganizowane zostało  11.10.2023 spotkanie dotyczące wdrożenia doraźnych środków bezpieczeństwa, do czasu kompleksowej przebudowy skrzyżowania.

Uczestniczyli w nim m.in. Starosta Limanowski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg, przedstawiciele Wojewódzkiej Policji, Komendant Miejscowej Policji, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz lokalni radni. Na wspólnie wypracowane wnioski i propozycje ustalone na spotkaniu Gmina otrzymała odpowiedź, którą chciałbym się z Państwem podzielić. Treść odpowiedzi GDDKiA znajduje się w załączniku do tego posta.

Wójt Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek

Nowe wcielenie Małopolskich Terytorialsów

Profesjonalne szkolenie strzeleckie, ćwiczenia z lekkiej taktyki, elementy musztry oraz zasady przetrwania w terenie zakłada 16-dniowe szkolenie podstawowe dla przyszłych małopolskich terytorialsów. 17 listopada 2023 r. bramy jednostki o godzinie 5.30 rano przekroczyło ponad 200 ochotników, w tym aż 43 kobiety.
 
 – To kolejne rekordowe wcielenie. Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, notujemy bardzo duże zainteresowanie służbą w armii, a ci żołnierze, którzy od nas odchodzą zasilają szeregi zawodowych – argumentuje oficer prasowy 11 MBOT kpt. Adam Trębacz.
 
Trzon zgłoszonych, blisko 80 żołnierzy,  stanowią doświadczeni szeregowi i podoficerowie z długoletnim stażem służby w armii. Oni wezmą udział w ośmiodniowym szkoleniu wyrównawczym.  Reszta, około 130 ochotników,  przez 16 dni będzie uczyć się podstaw taktyki, strzelectwa i trenować przetrwanie w terenie. Rekruci, którzy dotrwają do końca i zaliczą pętlę taktyczną czyli całodobowy egzamin sprawdzający złożą uroczystą przysięgę w Nowym Targu.