Sprawa bezpieczeństwa w okolicach skrzyżowania krajówki z drogą powiatową do centrum Tymbarku

Drodzy Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Chciałbym Państwa poinformować, że w związku ze  zdarzeniami drogowymi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową i drogą gminną “Do Noku”, z inicjatywy Gminy Tymbark zorganizowane zostało  11.10.2023 spotkanie dotyczące wdrożenia doraźnych środków bezpieczeństwa, do czasu kompleksowej przebudowy skrzyżowania.

Uczestniczyli w nim m.in. Starosta Limanowski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg, przedstawiciele Wojewódzkiej Policji, Komendant Miejscowej Policji, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz lokalni radni. Na wspólnie wypracowane wnioski i propozycje ustalone na spotkaniu Gmina otrzymała odpowiedź, którą chciałbym się z Państwem podzielić. Treść odpowiedzi GDDKiA znajduje się w załączniku do tego posta.

Wójt Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek