Zaproszenie do modlitwy w VII. Zaduszkach Strażackich – Tymbark, 24.listopada 2023 r.

Wstęp

Zygmunt Krasiński, Modlitwa za Umarłych /fragm./

 O Panie! jako ja żyję i cierpię, oni żyli i cierpieli i przeminęli, jako ja przeminę.
 O Panie! wzrosłem wśród nich, nie pojmowałem niegdyś, co to jest być bez nich, a dziś już nie pojmuję, co to jest być z niemi. Gdzie oni są, o Panie?
 Czasem w głosach słyszanych zda mi się, że ich głos się odzywa — czasem w nocy strach mnie przejmie; patrzę naokoło, jak gdyby oni stali blizko — i minie chwila i niema nikogo!
 O! Daj im odpoczynek na łonie Twojem, o Panie…
…jako ja dzisiaj modlę się za nich, daj, Panie, by kiedyś ci, których zostawię na ziemi, modlili się za mnie. — Połącz mnie kiedyś, o Panie, z temi, których zaznałem i ukochałem na ziemi — byśmy razem żyli w Tobie na wieki wieków. — Amen.

Program:
godzina 15.30 – zbiórka członków OSP Tymbark przy cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy na grobach zmarłych Członków,
godzina 16.30 – zbiórka strażaków z dekanatu na parkingu parafialnym w Tymbarku,
godzina 16.40 – przemarsz do kościoła parafialnego,
godzina 16.45 – utwory żałobne w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”,
godzina 17.00 – Wypominki i Msza Święta w intencji zmarłych Członków.

W czasie Zaduszek czytani są w wypominkach zmarli Członkowie Czynni, Wspierający i Honorowi z poszczególnych jednostek OSP oraz zmarli Członkowie Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”.

S. Przybylski

Zaduszki strażackie, 2017 rok (RM)

Święta Cecylia, dziewica i męczennica – patronka muzyki kościelnej

“W historii św. Cecylii – młodej rzymskiej męczennicy –  spotykają się trzy żywioły: piękno, miłość i śmierć. Tradycja dodała jeszcze jeden: muzykę ku chwale Boga. Święta Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. Kto chce skomponować wielogłosowy utwór muzyczny, musi opanować sztukę kontrapunktu, czyli umiejętność równoczesnego prowadzenia różnych linii melodycznych, tak by razem wszystko brzmiało pięknie, w harmonii. By życie stało się pieśnią dla Pana, potrzebna jest także w życiu sztuka kontrapunktu. Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać i starzeć się, wreszcie tak umierać, by nie było zgrzytów, dysharmonii, ale by wszystkie żywioły, które pojawiają się w ludzkim życiu, zagrały razem ku chwale Najwyższego. Pewien mądry rabin powtarzał swoim uczniom: każdego dnia pieśń, każdego dnia pieśń.”

Fragment artykułu ks.Tomasza Jaklewicza na portalu “wiara.pl”.

organy w kościele parafialnym w Tymbarku