Doświadczenie wspólnoty

Proboszcz Parafii Tymbark – ks.Jan Banach, Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek oraz Dyrektor GOSP-u Dorota Ogórek zaprosili  seniorów na przedświąteczne, opłatkowe spotkanie, które dzisiaj miało miejsce w remizie strażackiej w Tymbarku. Uroczystość rozpoczęła się  w tymbarskim kościele Mszą św. sprawowaną  przez ks.proboszcza Jana Banacha oraz księży proboszczów – seniorów Józefa Leśniaka oraz Edwarda Nylca. Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz proboszcz. Nawiązał on to przeżywanego okresu tj. Adwentu, który jest okresem radosnego oczekiwania na spotkanie z  Jezusem, zarówno podczas Świąt Bożego Narodzenia, ale też  nasze życie jest adwentem, czyli przejściem stąd do wieczności, jak też oczekiwaniem całej ludzkości na koniec świata. Z tego powodu warto się zastanowić nas wartością czasu. Ksiądz proboszcz zacytował słowa z dziennika Stefana Kisielewskiego, który pisał o tym, że często myśli o śmierci, że teraz widzi co chciałby zrobić,  a boi się że nie zdąży, że coś mu przeszkodzi. Młodość nie zna takiego lęku, a  czas zaczyna się cenić, gdy jest go coraz mniej.  Dlatego należny dobrze go wykorzystywać, nie narzekać, nie mówić, że Panu Bogu starość się nie udała. Jesień życia jest czasem kiedy się zwalnia, ale dzięki temu jest szansa, aby przemyśleć, przemodlić, odpokutować, poukładać inaczej relacje. Może warto się dać Panu Bogu zaskoczyć. Jako przykład może nam służyć życie Zachariasza i Anny .  Pan Bóg pokazał, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Pan Bóg chce również zmienić nasze myślenie. Ksiądz proboszcz życzył, aby seniorzy byli otwarci na innych, aby dawali się Panu Bogu zaskoczyć,  aby nie czuli się samotni, by czuli bliskość innych, ale też umieli sobie oraz innym pomagać.

Następnie seniorzy zostali zaproszeni do sali w tymbarskiej remizie. Tam przywitał ich Wójt Paweł Ptaszek, który również złożył życzenia. Do życzeń  dołączyli się również Starosta Limanowski Jan Puchała, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Jeż, Prezes OSP Stanisław Przybylski.

Część artystyczną – okolicznościowy, świąteczny program, przygotowała młodzież z Samorządowego Gimnazjum.

Był też czas łamania się opłatkiem, wzajemnego składania życzeń, jak też posmakowania tradycyjnych potraw.

IWS

« z 3 »

zdjęcia: RM

 

Sianko na wigilijny stół

Po  Mszach św. młodzież działająca w KSM przy Parafii Tymbark rozprowadzała  sianko na stół wigilijny. Pozyskane środki będą przeznaczone na działalność KSM.

siankosianko2sianko3

zdjęcia: RM

 

Błogosławieństwo nowych ministrantów

W niedzielę w kościele parafialnym w Tymbarku do grona ministrantów, po przygotowaniu  przez księdza Witolda, dołączyło 14-tu aspirantów. Błogosławieństwa udzielił ksiądz proboszcz Jan Banach.

Ministrare (z łaciny) znaczy „służyć”. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

Jak ważna jest posługa i niełatwa jest posługa ministranta możemy się przekonać czytając materiały przygotowane dla kandydatów na ministrantów, na przykład te przygotowane  przez Dominikanów w Jarosławiu  “Przy ołtarzu Pana”  TUTAJ 

Nowym ministrantom życzymy radosnej i gorliwej służby!

IWS

zdjęcia: RM