…bez tytułu – praca Jana Platy

Obrzeże: Elektryczny moment kwadrupolowy elektronu

Z kolekcji: Państwa Renaty i Bogusława Sukienników z Limanowej

Bez tytułu