Budynek GS – pierwszej siedziby szkoły średniej w Tymbarku – rysunek Jana Platy

Budynek GS – pierwszej siedziby szkoły średniej w Tymbarku – rysunek Jana Platy, rysunek opublikowany był na stronie tytułowej Nr 35 Głosu Tymbarku (1998 r.)