Z wizytą “U Aniołka”

Dzisiaj, korzystając z pięknej pogody, rodzina z Gminy Tymbark wybrała się z odwiedzinami do Aniołka, który stoi sobie pod Górą Zęzów, cichutko w lesie, i czeka na gości. A jak to się stało, że Aniołek  ten zatrzymał się właśnie w Tymbarku?  Informację znaleźliśmy na portalu  (tutaj ) Szkoły Podstawowej w Zawadce, która w ubiegłym roku szkolnym, w ramach  programu “WF z klasą”,  realizowała projekt: “Ścieżka  turystyczno  – regionalną ,,Mój sportowy region’’. 

A oto jakie informację o Aniołku zebrali uczniowie Szkoły w Zawadce w maju 2016 roku:

” W październiku tego roku aniołek będzie miał siedemdziesiąt lat. Rzeźba poświęcona w 1939 przez proboszcza Tymbarku Andrzeja Bogacza wydaje się być dzisiaj zapomniana. Szkoda…Człowiek nieustannie tworzy coś wyjątkowego, co potem staje się jego dziedzictwem kulturowym, bogactwem tradycji regionalnej małej ojczyzny. Niestety zapomina, że jego dzieła, tak jak i on sam nie są wieczne, ulegają zniszczeniu. Czas bezpowrotnie zabiera to, czego człowiek, mimo iż sam jest twórcą nie potrafi docenić i zabezpieczyć. Dlatego smutna wydaje się nam być historia tymbarskiego Aniołka Na Górach. Nie tylko przez okoliczności, w których powstała, ale przede wszystkim przez zapomnienie i zaniedbanie specjalistów. I tylko entuzjazm i wielki zaangażowanie pani Urszuli Figury, wnuczki fundatorów pomnika sprawiają, że to wyjątkowe miejsce urzeka i wciąż przyciąga, a pamięć o tych , którzy bezimiennie zostali tam pochowani, wciąż żyje.

Dziecka postać ze skrzydłami.

Aniołek, nie anioł. Tak potocznie mówi się o rzeźbie znajdującej się na osiedlu Kuligówka, na południowym stoku Zęzowa w Tymbarku. Kilkumetrowy pomnik przedstawia modlącego się Jezusa w Ogrójcu: klęczący Chrystus wpatrzony jest w postać aniołka, który podaje mu kielich. Anioł wyobrażony jest tutaj w postaci dziecięcej, co bardzo wiąże się nie tylko z funkcjonującą nazwą tego miejsca, jak również z okolicznościami ufundowania pomnika.

Dziewiętnastowieczna bezradność

Na płycie znajdującej się na pomniku trudno już odczytać napis; mówi o fundatorach kamiennej rzeźby: ,,Fundator Staniec Michał, Franciszka 1939’’.

Po pierwszej wojnie światowej rodzina Stańców pracując na polu wykopała szczątki ludzkich kości. Prawdopodobnie były to szczątki zmarłych dzieci na epidemię cholery, która zaatakowała ludność Tymbarku i okolicznych wsi w dziewiętnastym wieku. Urszula Figura wspomina, że dziadkowie bardzo często mówili o dającym się słyszeć płaczu dzieci, o dziwnie wyczuwanym niepokoju, kiedy znajdowali się w pobliżu tego miejsca, a nawet o biegających, siwych koniach: słowem – ,,tam coś straszyło’’. Trudno do wyjaśnienia zjawiska, babcia pani Urszuli tłumaczyła prośbą zmarłych ludzi o modlitwę. Rodzina Stańców postanowiła zebrać znalezione szczątki w jedno miejsce, a  zarazem je ,,uspokoić’’. Zleciła także rzeźby artyście słopnickiemu Andrzejowi Kwiatkowskiemu z Zaświercza. Tak powstał Aniołek. Nad zbiorową mogiłą dzieci czuwa Aniołek. Opiekun, nieustanny towarzysz, obrońca. Uosobienie wszystkiego, co dobre. Nieprzypadkowa wydaje się powszechnie przyjęta nazwa tej rzeźby. W ciszy tymbarskiego wzgórza klęczy przejęty Chrystus.”.

Powyższa informacja w jednym punkcie jesienią ubiegłego roku stała się nieaktualna, a mianowicie Gmina Tymbark pozyskała środki zewnętrzne na odnowienie “Aniołka”, które zostało zakończone we wrześniu 2016 roku (portal pisał o tej  inwestycji https://tymbark.in/aniol-ignorant/).

Poniżej trasa “aniołkowej” wycieczki:

Marian Tajduś pokieruje KS Tymbark

Wczoraj ukonstytuował się zarząd  Klubu Sportowego Tymbark. Prezesem klubu został  Marian Tajduś jeden z najbardziej znanych trenerów w regionie, wiceprezesem jest Adam Zborowski, a sekretarzem klubu Paweł Wiewiórski. Ponadto w skład zarządu wchodzą: Robert Piętoń, Paweł Figura, Janusz Krzyściak i Tomasz Binda.

Komisja rewizyjna pracować będzie w następującym składzie: Jan Gawron ,Jarosław Majeran, Wojciech Łazarczyk.

Robert Nowak

na zdjęciu: przed meczem z KS Jarmuta Szczawnica, meczem, który miał miejsce 14.06.2015 roku i dał KS Tymbark awans do IV ligi

zdjęcie: RM

Kolej Galicyjska od Dobrej do Limanowej (11) – w zdjęciach Tadeusza Rybki

XXVI Sesja Rady Gminy Tymbark

8 lutego w Urzędzie Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Tymbark. W Sesji udział wzięło 13-tu radnych. Oprócz stałych punktów w porządku obrad było:

  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2017.
  • Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
    i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tymbark”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Spółka z o.o. z siedzibą w Podłopieniu.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017r.
  •  Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.
  • Rozpatrzenie drugiej skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku ( przy czym rozdzielenie uchwały w sprawie dyrektora na dwie uchwały zostało dokonane na Sesji w związku z wnioskiem złożonym na wspólnym posiedzeniu komisji Rady w dniu wczorajszym przez radnego Czesława Kuca).

Poszczególne tematy były poddawane pod głosowania bez jakiejkolwiek dyskusji radnych. Dyskusja była, ale na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji Rady.

Wczoraj dyskusja odbyła się w sprawie punktu dotyczącego projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  We wspólnym  posiedzeniu wzięli udział dyrektorzy szkół, przedstawiciele niepublicznych szkół w Piekiełku oraz przedstawicie rodziców  Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.  Szczególnie dyskusja dotyczyła ewentualnego wariantu organizacji szkoły w Podłopieniu, czy ma to być cztery klas (co przez radnych było dyskutowane ze względu na aspekt kosztowy) czy ma być to szkoła ośmioklasowa, o którą wnioskowali obecni rodzice. W wyniku dyskusji radni postanowi nie zmieniać przedstawionego przez Wójta projektu sieci szkół, który przewiduje ośmioklasowe szkoły podstawowe w Tymbarku, Zawadce oraz w Podłopieniu oraz likwidację gimnazjum. I taki projekt został dzisiaj przyjęty ( wszyscy radni głosowali “za”) na dzisiejszej Sesji.

Drugim tematem, który był przedmiotem dyskusji wczoraj, a nie był dyskutowany dzisiaj, tylko z tą różnicą, że ta uchwała nie została przez radnych podjęta (“za” przyjęcie uchwały było pięciu radnych, “przeciw” było ośmiu radnych) była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Spółka z o.o. z siedzibą w Podłopieniu.  Z jakich powodów projekt takiej uchwały został przedłożony przez Wójta Gminy?

[Czytaj więcej…]