Międzynarodowo “U Cioci Agatki”

Od maja ubiegłego roku  Przedszkole “U cioci Agatki” gości studentów – wolontariuszy – zrzeszonych w AIESEC (działająca od 1971 roku  międzynarodowa studencka organizacja). W tymbarskim przedszkolu byli już studenci z  Chin, Turcji, Tunezji, Armenii, Kirgistanu i Brazylii.  Ostatnio mieszkańcy Gminy Tymbark mogli poznać  Kingsleya Boahene Kingsburg – studenta z Ghany. Reprezentował on Przedszkole “U cioci Agatki” w jury Festiwalu Kolęd “Małemu Jezusowi” (na portalu Tymbark.in jest zdjęcie, na którym widać Kingsley kiedy wita widzów Festiwalu tutaj ).

W tych dniach do przedszkola przyjechały Panie:  Jenny z Australii, Pram z Indonezji oraz Salome z Gruzji.  Wolontariusze uczą angielskiego, przybliżając  też  przedszkolakom swoje kraje, tradycje, również te kulinarne, oraz kulturę. Poprzez zabawę uczą dzieci swoich narodowych tańców.

Na zdjęciach zabawa w … poszukiwanie na mapach, obrazowe opowieść o Georgii,  pisanie imion w gruzińskim alfabecie oraz nauka gruzińskiego tańca.

« z 3 »

zdjęcia: RM

Ferie 2017 – na obozie szkoleniowym Strzelców

W ramach trzydniowego obozu szkoleniowego z zakresu Przysposobienia Wojskowego i Obrony Cywilnej, tymbarscy strzelcy uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych na Górze Łopień w Beskidzie Wyspowym. W czasie kilkugodzinnych ćwiczeń w późnych godzinach wieczornych musieli wykazać się umiejętnością poruszania się w trudnym terenie górskim,  udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz posługiwania się mapą i kompasem. Młodzi strzelcy i kandydaci na strzelców zmagali się też z niską temperaturą, kontuzjami i pęcherzami na nogach jak również przełamywali własne słabości. W drugim dniu zajęć ćwiczono na hali sportowej ZS im. KEN w Tymbarku. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.. Zajęcia rozpoczęły się  bardzo intensywną rozgrzewką, w której zastosowano ćwiczenia metodą interwałową oraz metodą CrossFit. Następnie zapoznano uczestników zajęć z technikami zaczerpniętymi z takich  sztuk walki, jak: jujitsu, zapasy oraz systemem samoobrony krav maga. Strzelcy ćwiczyli praktycznie uwalnianie się z chwytów, duszeń oraz obrony przy ataku w parterze. Nie zabrakło też technik interwencyjnych stosowanych przy obezwładnianiu  napastnika.

W drugiej części zajęć zgodnie z zarządzeniem szkoleniowym Dowódcy III Okręgu Strzeleckiego Śląsko-Małopolskiego nr 2017/01 z dnia 02.02. 2017 r. przeprowadzono pod okiem komendanta obozu st. sierż. ZS Stanisława Opacha  (instruktor taekwondo 4 dan)  testy sprawności fizycznej, które są normami obowiązującymi podczas sprawdzianów dla żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego. Przeprowadzono test na siłę mięśni  brzucha (skłony tułowia w przód w czasie 2 min) oraz siłę ramion (podciąganie się na drążku wysokim). Ze względu na to iż większość strzelców to uczniowie klas mundurowych ZS im. KEN w Tymbarku, gdzie jednostką patronacką jest 16 Batalion Desantowo – Szturmowy w Krakowie, zastosowano normy i oceny z kolumny 1 (żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznania i innych jednostkach wykonujących skoki ze spadochronem).

Kadra obozu: st. sierż. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego, sierżant ZS Robert Zając, drużynowi ZS Kacper Kordeczka, Przemysław Natonek i Maciej Banach, sekcyjni ZS Aneta Pawlikowska i Grzegorz Cygal.

Organizacja obozu była możliwa dzięki pomocy finansowej szefa obrony cywilnej gminy Tymbark Wójta Gminy Pawła Ptaszka, Firmy „Joniec” oraz dyrekcji Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Trud ćwiczeń chłodziły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark MWS. Za okazaną pomoc wszystkim tymbarscy Strzelcy, składają serdeczne podziękowania.

Robert Nowak

Ferie 2017 – na lodowisku

zdjęcia: RM

Ferie 2017 – na strzelnicy

Na strzelnicy kulowej w Sowlinach,  01. lutego 2017 roku, Liga Obrony Kraju w Limanowej oraz Urząd Gminy w Tymbarku zorganizowali zawody strzeleckie z kbks-u dla członków Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Zawody zorganizowano w ramach akcji  „Bezpieczne Ferie 2017″ o puchar Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka.

Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

Kategoria dziewcząt: 1.Julia Makowiecka, 2.Emilia Jurczyk, 3.Patrycja Słowińska, 4.Natalia Skupień, 5.Dominika Pyryt.

Kategoria chłopców: 1.Przemysław Natonek, 2.Kacper Gromala, 3.Maciej Banach, 4.Daniel Śliwa, 5.Stanisław Opach.

Zwycięzcy otrzymali puchary i  dyplomy, które wręczał gospodarz gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek oraz prezes LOK Limanowa Leszek Lach. Fundatorem nagród był Urząd Gminy w Tymbarku, a amunicję zabezpieczył Zarząd Powiatowy LOK w Limanowej.

Robert Nowak

zdjęcia: Tadeusz Rybka