Decyzja Sanepidu z 9.02.2024 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z ujęcia w Podłopieniu

Poniżej: