Dotacja na modernizację Polnej w Tymbarku

Gmina Tymbark otrzymała kolejną dotację! Dzisiaj podpisałem umowę z Panem Mateuszem Małodzińskim Wicewojewodą Małopolskim na dofinansowanie modernizacji ulicy Polnej (odcinek od ul Kazimierza Wielkiego do bloków) z Funduszu Rozwoju Dróg finansowanego ze środków budżetu Państwa.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark