Drugi dzień przesłuchań podczas IV. Międzynarodowego Konkursu Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku

Wtorek był drugim dniem przesłuchań w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej  w Tymbarku podczas  IV. Międzynarodowego Konkursu Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia, pod hasłem “Moja muzyka jest ojczyzną”.

Wieczorem nastąpiło ogłoszenie wyników.

IWS

laureaci przesłuchań w drugim dniu IV Międzynarodowego Konkursu w Tymbarku

Rozpoczęcie IV Międzynarodowego Konkursu Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku