Gmina Tymbark przystąpiła do projektu budowy drogi Limanowa – Gdów

Gmina Tymbark wraz z innymi samorządami regionu przystąpiła wspólnie z Województwem Małopolskim do opracowania studium techniczno- ekonomicznego nowej drogi o parametrach drogi wojewódzkiej łączącej Limanową przez Piekiełko w kierunku Gdowa, Wieliczki i Krakowa. Celem opracowania jest wytyczenie nowej drogi zwiększającej dostępność komunikacyjną dla Mieszkańców oraz przedsiębiorców, także z terenu naszej Gminy.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark