Historia “Owocarni” (cześć 4.) – fragment książki Krystyny Wilczek “Owocarnia”

Poniżej rozdział pt.” Rozwój bazy surowcowej ” z pracy śp. Krystyny Wilczek “Owocarnia – Historia Zakładu w Tymbarku 1935 – 1999”.

str40str41str42str43str44