KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

SZKIC DO DROGI KRZYŻOWEJ

W latach okupacji na zamówienie ówczesnego szczyrzyckiego opata o. Benedykta (Bronisława) Birosa została namalowana w Tymbarku do jednego z cysterskich klasztorów ( Henryków, Jędrzejów, Oliwa ??? ) jako olejne obrazy właśnie Droga Krzyżowa. Z tych lat zachował się do naszych czasów w Tymbarku  jeden szkic – karton o wymiarach 28,5 x 40 cm. 

(Opat Bronisław Biros ( 1910 – 1958 ) to min. kolega ze szkolnej ławy jednego z najdłużej  żyjących w naszych czasach mieszkańców Tymbarku – Stanisława Krzyściaka – razem uczęszczali do gimnazjum w Mogile).