Maj – to miesiąc, w którym tradycyjnie śpiewane są nabożeństwa zwane “majówkami”

Maj w Kościele katolickim to czas w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. W kościołach są nabożeństwa zwane “majówkami”. Tradycją naszych regionów jest również to, że “majówki” śpiewane są przy kapliczkach, jakie znajdują się w różnych miejscach, na osiedlach mieszkalnych.  Na “majówki” przychodzą modlić się  ludzie starsi, ale też  i młodzi i dzieci. 

IWS

kapliczka na osiedlu Kordeczkówka na Podłopieniu