“Męka Jezusa Chrystusa, Naszego Pana, według św.Mateusza”

Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) to szósta niedziela Wielkiego Postu, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym dniu Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Zgromadzone tam  tłumy słały płaszcze na drodze, którą przebywał Jezus Chrystus, rzucały gałązki oliwne i palmowe, wołając: Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.

W tą niedzielę czyta się lub śpiewa Ewangelię o Męce Jezusa Chrystusa.  W kościele w Tymbarku tradycyjnie już śpiewa się Ewangelię wg św.Mateusza. W Niedzielę Palmową 2022 Ewangelię tą śpiewali (na wszystkich Mszach świętych) Panowie: Jacek Pyrć, Józef Nastałek oraz Jakub Sporek.

IWS