“Nasz Bohater”

Tadeusz Paulone

Poniżej cała praca Pana Stanisława Wcisły pod tytułem  “Nasz Bohater”. Dzięki temu opracowaniu mamy możliwość poznać historię życia wspaniałego człowieka, żołnierza, patrioty,  Kapitana Tadeusza Paulone.

Bardzo dziękujemy Panu Stanisławowi za włożoną olbrzymią, żmudną, pracę. Za przeprowadzone wywiady, co biorąc pod uwagę upływający czas, jest rzeczą nie do przecenienia,  wyszukanie dokumentów. Cały ten bogaty materiał Pan Stanisław Wcisło  zebrał, opracował, a teraz  bezinteresownie podzielił się z nami, Czytelnikami.

Nie nie jest to pierwsza, niezwykle interesująca praca, Pana Stanisława Wcisły.  Wcześniej mogliśmy poznać życie inż.Józefa Marka czytając opowieść pod tytułem “Maruś – inż.Józef Marek”.

Jeszcze raz składamy szczere podziękowania!

Irena Wilczek-Sowa

Stanisław Wcisło:  “Nasz Bohater”