“Nitowanych mostów już się nie buduje – most kolejowy w Tymbarku” – rysunek Jana Platy

Rysunek Jana Platy – strona tytułowa Głosu Tymbarku Nr 39 (1999 r.)