Obchody Święta Niepodległości w Tymbarku

 Główne obchody Święta Niepodległości miały dzisiaj miejsce w kościele parafialnym oraz  na Rynku. Mszy Świętej  w intencji Ojczyzny przewodniczył i wygłosił kazanie   Ksiądz Proboszcz Edward Nylec.  Przedstawił on długą drogą do odzyskania niepodległości, heroizm i miłość do Ojczyzny bohaterów narodowych. Podkreślił, że jesteśmy za Ojczyznę zawsze odpowiedzialni. Zmiany, jakie zachodzą w Polsce napawają nadzieją, podobnie jak postawa młodzieży. Na przykład tymbarskiej działającej w KSM, organizującej przedstawienia, koncerty,  jak też uczęszczających do Zespołu Szkół w Tymbarku i innych.
Następnie już na Rynku, po przywitaniu mieszkańców oraz gości,  odśpiewano hymn narodowy przy akompaniamencie orkiestry “Tymbarski Ton”.  Głos zabrał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Treść jego przemówienia znajduje się  tutaj  Potem uczeń klasy wojskowej odczytał Apel Poległych.  Na zakończenie oficjalnej część Wójt, wraz z młodzieżą działającą w organizacji “Strzelec” w Tymbarku, złożyli wieniec Wójta i Rady Gminy pod Pomnikiem Orląt Lwowskich.
l0l8lwojtlwienieclwojt2
W tym roku program artystyczny przygotowała Szkoła Podstawowa w Podłopieniu. Uczniowie, oprócz przedstawionych z zaangażowaniem tekstów historycznych, śpiewali piosenki patriotyczne, zachęcając do śpiewania wszystkich obecnych, dlatego wcześniej rozdano  chętnym przygotowane teksty.
lszkołalszkoła2
Uroczystość prowadził Robert Nowak.
IWS
migawki z uroczystości:
zdjęcia: RM