“Odchodzące piękno” – rysunek Jana Platy

“Odchodzące piękno” – rysunek Jana Platy. Rysunek opublikowany był na stronie tytułowej Głosu Tymbarku nr 34 z 1998 roku.  Budynek, “bohater” rysunku, został rozebrany w drugiej dekadzie XXI wieku. 

IWS