Ostatnia droga śp. Księdza Prałata Józefa Leśniaka

Po zakończonych uroczystościach pogrzebowych w świątyni, śp. Ksiądz Parał Józef Leśniak został odprowadzony na tymbarski cmentarz, gdzie spoczął w kaplicy cmentarnej. W drodze tej szli kapłani z księdzem biskupem Stanisławem Salaterskim oraz księdzem proboszczem Parafii Tymbark Janem Banachem, asysta druhów OSP Tymbark, poczty sztandarowe jednostek OSP z Gminy Tymbark, Szkoły Podstawowej w Tymbarku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku oraz Rady Gminy Tymbark. Obecne były delegacje z wieńcami: Koło Gospodyń Wiejskich w Tymbarku, Samorząd Gminy Tymbark, tymbarska Rada Parafialna oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz inne.

Za traumą szła rodzina Księdza Prałata, siostry Nazaretanki, te obecnie pracujące, jak też oraz sprzed laty, w tym siostry co zakładały z śp.księdzem Leśniakiem Przedszkole Integracyjne oraz licznie zgromadzeni wierni.

Na cmentarzu modlitwę nad trumną Zmarłego poprowadził ksiądz biskup Stanisław Salaterski, który min. dokonał jej poświęcenia, jak też posypał trumnę symboliczną grudką ziemi. Podobnie uczynił ks.proboszcz Jan Banach.

Słowa pożegnania Księdza Prałata Józefa Leśniaka wygłosił Wójt Gminy Paweł Ptaszek. 

Grała Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton, pod batutą Andrzeja Głowy.  Solo na trąbce wykonał Grzegorz Niemirski. 

IWS

IWS