Pastorałki: “Jezusa Narodzonego”

  1. Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy,

Jemu po kolędzie dary, wzajem oddajmy,

Oddajmy wesoło, skłaniamy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło, Panu naszemu.

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,

że to Bóg  i Człowiek prawy leży na sianie

Oddajmy wesoło, skłaniamy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło, Panu naszemu.

3.Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,

Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmielej,

Oddajmy wesoło, skłaniamy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło, Panu naszemu.

3. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,

że to Bóg  i Człowiek prawy leży na sianie

Oddajmy wesoło, skłaniamy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło, Panu naszemu.

4.  Oddajmy za mirę miłość na dowód tego,

że Go nad wszystko kochamy,  z serca całego.

Oddajmy wesoło, skłaniamy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło, Panu naszemu.

5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary,

Przyjmij z serca dusze nasze, za swe ofiary,

Byśmy kiedyś w niebie posiąść mogli Ciebie,

posiąść mogli Ciebie, na wieki wieków.