Pastorałki

Dziecina mała

1.Dziecina mała Bóg Stwórca nieba,

A kędyż nam Go szukać potrzeba?

W stajence w Betlejem, powiła z weselem,

Maryja Syna, piękna nowina.

2.Opiekun Józef był ukochanym,

Ojcem Jezusa był domniemany,

Garść siana suchego położył pod niego,

W zimnym żłóbeczku, a nie w łóżeczku.

3. Małe pachole, mój Jezu drogi!

Jakże wytrzymasz, ten to mróz srogi,

Wół z osłem chuchają, parą zagrzewają.

By dziecię spało, a nie płakało.

4. Anioł pasterzów, co trzody strzegi,

Wzywa, ażeby do szopy biegli.

Pasterze biegajcie, Pana powitajcie,

Leży we żłobie, w małej osobie.

5. Gdy pastuszkowie głos słyszą taki,

Twarz pokrywa z kobielą ptaki.

Wojtek wziął dwa skopy, pobiegli do szopy,

Przywitać Pana, paść na kolana.

6.  Upadłszy wszyscy pod nogi Boga,

Kuba dobywa swojego roga.

A drudzy śpiewali, na multarzankach grali,

Razem tańczyli, dziecię cieszyli.

7. Potem swe dary ofiarowali,

Co który przywiózł, Panu oddali.

Józef też z Maryją za dary dziękują,

Jezus łaskawy im błogosławi.

8. A trzej królowie, ochotnie spieszą,

W Betlejem w szopce, Jezusa cieszą.

Składają korony, oddają ukłony,

Króla witają, dary oddają.

9. Pójdźmyż też i my przywitać tego,

Króla na królmi, Pana naszego.

Biegniemy z ochotą, weźmy czystość z cnotą,

Oddajmy temu Narodzonemu.

10. Bądźże pochwalon nasz wieczny Panie!

Któryś złożony na gołym sianie.

Wszyscy Cię witamy, dać Ci co co nie mamy,

Tyś Panem nieba, masz co potrzeba.