Pismo tymbarskich przedsiębiorców do Wojewody w sprawie remontu ul.Armii Krajowej

W imieniu tymbarskich przedsiębiorców zwracamy się o opublikowanie na łamach portalu „Tymbark.in-Głos Tymbarku” treści pisma, które skierowaliśmy na ręce Wojewody Małopolskiego, w związku z planowanym  przez Samorząd Gminy Tymbark remontem ul.Armii Krajowej w Tymbarku.
Chcemy jednocześnie wyjaśnić, że podpisani pod tym pismem przedsiębiorcy nie są przeciwni realizacji inwestycji, remontowi chodników, nawierzchni, oświetlenia.
 Nie zgadzamy się jednak, aby prace te zostały wykonane kosztem zmniejszenia dotychczasowej szerokości ulicy, aby ulica Armii Krajowej została zwężona. Nasze argumenty przedstawiliśmy w załączonym piśmie. Główne to, że w wyniku zwężenia będą powstawać zatory  komunikacyjne oraz zmniejszy się bezpieczeństwo uczestników  ruchu. W dalszej perspektywie zmiana ta może  prowadzić do ograniczenia działalności gospodarczej na tym obszarze, co pociągnie za sobą redukcję miejsc pracy.
 Zgłaszaliśmy Wójtowi Gminy, Panu Pawłowi Ptaszkowi, nasze zastrzeżenia, wątpliwości. Niestety Wójt nie podziela naszego zdania, stąd nasze pismo  do Wojewody, z informacją do posłów z naszego regionu.