Regionalne stroje dla Członkiń KGW Tymbark!

Stowarzyszenie na Rzecz Wpierania Aktywności Lokalnej realizuje projekt pn. „RAZEM możemy więcej!”, który został pozyskany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2022 roku wybranych w wyniku głosowania przez mieszkańców Małopolski w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w dziedzinie kultury.

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest zakup strojów regionalnych m.in. dla lokalnie działających kół gospodyń wiejskich z obszaru powiatu limanowskiego.

W ramach wyżej wymienionego działania wsparto działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Tymbarku poprzez zakup 20 kompletów strojów regionalnych w postaci: korale, chusty, kożuszki, bluzki, spódnice, pasy do spódnic, skarpety oraz kierpce damskie, które oficjalnie przekazała na ręce Członkiń Koła Pani Iwona Kuzak – reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Wpierania Aktywności Lokalnej.

Celem działalności KGW Tymbark jest kultywowanie rodzimej tradycji, pielęgnowanie i troska, aby ocalić od zapomnienia obrzędy i zwyczaje ludowe oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe i kulinarne regionu.

Stowarzyszenie na Rzecz Wpierania Aktywności Lokalnej dziękuje Pani Agnieszce Cebula – Przewodniczącej KGW oraz wszystkim Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Tymbarku za zaangażowanie i współpracę w ramach realizowanego projektu na rzecz dobra regionu.

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

zdjęcia: Organizatorzy