Rozpoczyna się przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na Zamieściu

W poniedziałek 27 marca Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał 4 umowy na realizację termomodernizacji budynków na terenie Gminy. Pierwsza przebudowa dotyczy Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu.

W ramach modernizacji na parterze budynku planowana jest przebudowa klatki schodowej prowadzącej na piętro oraz budowa szybu z windą w celu umożliwienia dostania się na tę kondygnację osobom niepełnosprawnym. Zmieniona będzie lokalizacja wejścia na klatkę schodową, które zostało zaprojektowane na ścianie wschodniej budynku. Obecnie wejście jest od strony północnej. 

Przebudowie będzie podlegać również niewielkie pomieszczenie gospodarcze, które jest dobudowane od strony wschodniej budynku. Na piętrze zaprojektowano rekonstrukcję strefy komunikacyjnej, co jest spowodowane przebudową klatki schodowej oraz sanitariatów z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sala świetlicy będzie powiększona poprzez wykorzystanie powierzchni tarasu, który zostanie zabudowany.

Zmianie ulegnie również elewacja budynku. Budynek zostanie docieplony, uzyska tynk w ciemnym kolorze, a ściany na piętrze fragmentarycznie będą w kolorze białym, z elementami drewnianymi. Pokrycie dachu zostanie zmienione na kolorystykę ciemną. 

Całość budynku zostanie urozmaicona podcieniem osłaniającym wejścia do budynku. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania obejmie swoim zakresem kondygnację piętra oraz obrębu klatki schodowej. Zostaną wykonane nowe piony sanitarne do istniejącej instalacji odprowadzającej ścieki do zbiornika na nieczystości ciekłe. Kondygnacja parteru posiada niezależny układ instalacji.

Termin wykonania przebudowy mija 27 listopada 2023 r. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlany BUDOLEX. Koszt tego zadania wyniesie 2,9 mln zł.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark